Horní Rakousy loni českým protitemelínským aktivistům přidaly

Podpora protitemelínského tažení byly vyhozené peníze. „Klíčových cílů Horních Rakous, a to nespuštění atomové elektrárny Temelín ani zlepšení jejích bezpečnostních standardů (Melcký proces), se zatím nepodařilo dosáhnout,“ konstatuje jarní zpráva lineckého Zemského účetního dvora (obdoba českého NKÚ). Přesto ani loni se na zemských dotacích pro protitemelínské aktivisty doma i v Česku zásadně nešetřilo a některá česká sdružení si dokonce polepšila.

Vyplývá to ze statistik o loňských dotacích ze zemského rozpočtu, jež zveřejnila hornorakouská vláda na své webové stránce. Zatímco hejtman ve svém rozpočtu ušetřil na protiatomových aktivistech 14 tisíc eur, radní pro životní prostředí jim zvýšil subvence o šest tisíc eur. Celková částka se tak snížila o pouhých 1,6 procenta na 462 782,30 eur.

Do jižních Čech nechal radní pro životní prostředí poslat loni celkem 208 569 eur, o pět tisíc více než předloni. Potvrzuje se tak znovu informace kontrolorů, že některá česká protemelínská či protiatomová sdružní byla založena z osobní iniciativy hornorakouského protiatomového pověřence Radka Pavlovce pracujícího právě v úřadu ekologického radního. Týká se to přinejmenším sdružení V havarijní zóně JE Temelín a Spotřebitelé proti monopolu; vznik Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí (OIŽP) iniciovala Hornorakouská nadstranická platforma proti atomovému nebezpečí.

Loni tak přiteklo do pokladen Jihočeských matek (48 252,52 meziročně plus 20 %), Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí (45 014,37 eura, plus 10 %), Sdružení pro záchranu prostředí Calla (16 786,48 eur, plus 33 %) a Hnutí Duha (15 808,28 eura, plus 25 %). Kromě těchto českobudějovických sdružení dostal přidáno, pravda, jen necelých 200 eur, s 62 815,36 eura největší příjemce hornorakouských dotací, bechyňský (neznašovský) spolek V havarijní zóně JE Temelín.

Dotované spolky z jiných částí Česka – podbořanský Severočeský ocelot a brněnský Wise – se musely smířit s podporou až o několik tisíc eur menší. Pražské sdružení Spotřebitelé proti monopolu dokonce nedostalo ani eurocent, když ještě předloni přišlo z Lince na jeho účet přes 10 tisíc eur. Mezi poraženými figuroval loni na prvním místě Rakousko-český protiatomový výbor. Hejtman mu svou dotaci zkrátil o 14 tisíc na 21 800 eur a další tři tisíce seškrtal ekologický radní.

Kontroloři v dubnové zprávě uvedli, že za prověřované období červen 2006 až prosinec 2008 získalo pět hornorakouských a osm českých sdružení na projekty akcí proti Temelínu a jaderné energetice bezmála milión eur. Plnou třetinu obdržely hornorakouský Protiatomový výbor a Stop atomu!, který část svých aktivit i dotací převedl na Občanskou iniciativu pro životní prostředí (OIŽP). Žebříček českých vedlo podle zprávy se 180 tisíci eur sdružení V havarijní zóně JE Temelín následované Jihočeskými matkami (98 tisíc eur) a OIŽP (více než 74 tisíc eur), vyplývá z údajů Zemského účetního dvora. Poskytnuté dotace se čerpaly z minimálně poloviny (u Jihočeských matek ze dvou třetin) na krytí osobních nákladů.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku