Nové projekty rozšíří těžbu uranu v USA

V současné době se v USA těží uran v poměrně malém rozsahu. Těžební firmy však chtějí svoje podnikání rozvíjet a obnovit dřívější rozsah těžby. Ještě na sklonku 80. let 20. století totiž bylo v USA v provozu kolem 250 dolů produkujících 16 800 tun uranu ročně. V roce 2003 to ale byly již jen dva doly těžící necelých 1000 tun uranu, což odpovídá 5 procentům současné roční spotřeby amerických jaderných elektráren.

USA přitom mají deváté největší zásoby uranu na světě, a to za Austrálií, Kazachstánem, Kanadou, Ruskem, Jižní Afrikou, Brazílií a Nigerem. Nové těžební projekty otevírají ložiska na severu USA ve Wyomingu, ale i v Novém Mexiku, Arizoně, jižním Utahu, Coloradu a Texasu. Nejslibněji se jeví nová těžba ve Wyomingu s prozkoumanými zásobami uranu v rozsahu 167 000 tun a v Novém Mexiku, kde je ložisko s 155 000 tunami uranu. Očekává se, že se na těžbě uplatní ze 45 procent metoda loužení, zbytek připadne na klasickou těžbu rudy.

K největší těžebním operacím nyní patří důlní činnost společnosti Power Resources, dceřiné firmy nadnárodního koncernu Cameco. Ta v roce 2009 loužením vytěžila z ložiska Powder River ve Wyomingu a v dole Crow Butte v Nebrasce téměř 1200 tun uranu. Ostatní firmy těží mnohem méně. Lákavá je také těžba uranu z polymetalických rud, které obsahují i další cenné kovy, například vanad, jehož význam stoupá s rozvojem výroby supravodivých magnetů. Uran a vanad se společně těží například v jihovýchodním Utahu v dole White Mesa, který patří společnosti Denison Mines Corp.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku