Výběr zpráv ze sítě NucNet - 36. týden 2010

Ozáření pracovníka na JE Leibstadt

Na JE Leibstadt došlo dne 31.08.2010 k události s ozářením pracovníka, jenž byla předběžně hodnocena stupněm 2, dle stupnice INES. Během standardní TGO s výměnou paliva jeden pracovník - potápěč prováděl údržbové práce pod hladinou v transportním bazénu JP v budově skladu jaderného paliva. Po ukončení své práce pracovník zjistil na podlaze bazénu neidentifikovaný předmět, zvedl ho a umístil do přenosného košíku. Jakmile byl košík zvedán z vody bazénu, ještě než se dotkl hladiny, spustila se varovná signalizace radiačního monitoringu. Košík byl proto spuštěn opět na dno bazénu. V důsledku manipulací s tímto radioaktivním předmětem obdržel potápěč dávku na ruce okolo 1000 mSv, což je dvojnásobek jejich statutárního limitu 500 mSv. Potápěč byl vybaven dozimetry na různých částech těla. Událost byla předběžně ohodnocena stupněm 2 dle INES.

Prodloužení provozování stávajících německých jaderných elektráren

Koaliční vláda Německa 6.9.2010 odsouhlasila oficiální prodloužení provozování stávajících německých jaderných elektráren. Toto rozhodnutí tvoří základ pro budoucí energetickou politiku Německa. Po měsících složitých jednání k tomuto rozhodnutí dospěla vládnoucí koalice konzervativní a liberální strany. V Německu platil zákon o délce provozování 17 jaderných bloků, z nichž poslední měl být vyřazen v roce 2021. Ministr ŽP p. Norbert Röttgen k tomuto rozhodnutí řekl, že v průměru by se délka provozu jaderných bloků měla prodloužit o 12 let. V praxi to znamená, že u starších bloků bude životnost prodloužena z 32 roků na 40 a u novějších z 32 na 46 roků. Provozovatelé JE budou muset platit novou daň za jaderné palivo, jenž má přinést do státní pokladny 2,3 miliard EUR ročně po dobu následujících 6 let - jako kompenzaci za „neočekávaný zisk“, získaný prodloužením životnosti JE. Dále budou provozovatelé v Německu platit dodatkovou „eco-daň“ ve výši 0,9 centů EUR/kWh, jenž má nashromáždit sumu cca 15 miliard EUR do ukončení životnosti německých JE a tato částka bude poskytnuta na dotování OZE. Další platby pro rozvoj OZE budou formou jednorázových příspěvků 300 mil EUR v letech 2011, 2012 a 200 mil EUR v letech 2014, 2015 a 2016. Ministr ŽP řekl, že tento „kompromis“ je završením úsilí na přechod k obnovitelným zdrojům v zemi. Opoziční strany Sociální demokraté a Zelení s tímto řešením však nesouhlasí a říkají, že pokud vyhrají volby v r. 2013 , tak tento vývoj zvrátí.

Report MAAE o stavu jaderné energetiky ve světě

Agentura MAAE vydala poslední Report o stavu jaderné energetiky ve světě, ve kterém se říká, že v současnosti 65 zemí usiluje o výstavbu a provoz nových JE. Podíl světové výroby elektřiny z JE sice poklesl na 14 % (z 15 % před dvěma lety), ale 65 nových zemí vážně připravuje využívání těchto zdrojů. V současnosti je v provozu 441 jaderných bloků v 29 zemích s celkovým výkonem 375 GW. Jaderný průmysl má k dnešku 14000 reaktor-roků provozních zkušeností. K termínu 26.8.2010 je ve výstavbě 60 nových reaktorových bloků s celkovou kapacitou 58584 MW. V posledních dvou letech byla zahájena výstavba 22 bloků typu PWR (Čína, J. Korea a Rusko). Celá zpráva je na adrese:
www.iaea.org/About/Policy/GC/GC54/GC54InfDocuments/English/gc54inf-5_en.pdf

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku