ŠKODA JS se podílí na dostavbě jaderné elektrárny Mochovce

Právě probíhající dostavba slovenské JE Mochovce v minulých dnech výrazně postoupila: do betonové šachty zdejšího 3. reaktoru byla instalována obří tlaková nádoba. Toto klíčové technologické zařízení pro komplet reaktoru typu VVER 440 na Slovensko dodala plzeňská ŠKODA JS. Investorem a koordinátorem dostavby je společnost Slovenské elektrárne, v majoritním vlastnictví italské skupiny ENEL.

Účast na dostavbě JE Mochovce umožňuje společnosti ŠKODA JS i jejím českým a slovenským dodavatelům prohloubit existující know -how, zvýšit kvalifikaci svých týmů a připravit se na další významné projekty. Předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS Miroslav Fiala si kooperace se slovenskými partnery váží: "Dodávka klíčových systémů v tomto projektu podtrhuje vedoucí roli naší společnosti při realizaci velkých investičních celků v jaderné energetice v České republice i na Slovensku. Princip české a slovenské společné práce při realizaci ruského designu se osvědčuje. Jsem přesvědčen, že naši odborníci budou moci své schopnosti a znalosti následně plně uplatnit i při plánované výstavbě nových jaderných bloků v Temelíně a na dalších jaderných elektrárnách v regionu střední Evropy.“

Slovenští partneři počítají s dostavbou a se zprovozněním obou nových bloků nejpozději do jara 2013. České firmy si nezvolili náhodou. Kupříkladu zmíněná ŠKODA JS plnila roli finálního dodavatele primárního okruhu a transportně-technologické části, výrobce kompletu reaktoru a dalších komponent již v bývalé společné republice. Plzeňáci však zabezpečovali techniku nejenom pro první dvojici reaktorů v JE Mochovce, ale i v Jaslovských Bohunicích. Exportovali ji také do maďarské JE Paks, do německé JE Nord, či do polské JE Źarnowiec.

Jaderná elektrárna Mochovce má za sebou pohnutou historii. Zdejší 1. blok byl zprovozněn v říjnu 1998, 2. blok v březnu 2000. Na komplexní dostavbu však chyběly peníze. Slovenská vláda proto hledala a našla potřebné finanční krytí v cizině. Vstup zahraničního kapitálu a renomovaných firem byl ovšem podmíněn náročným zhodnocením projektu i celkového stavu zařízení elektrárny. To si (logicky) vyžádalo nezbytný čas. Aby se tu ŠKODA JS mohla zhostit svých úkolů se ctí i po rozdělení státu, vznikl nový právní subjekt ŠKODA SLOVAKIA se 100procetní kapitálovou účastí mateřské ŠKODY JS. Ta poskytla novému subjektu rovněž technickou pomoc při projekci, technické přípravě montáže, při kompletaci zařízení a jejich zkouškách i při vlastním spouštění.

Současná Evropa skloňuje pojem,,renesance jádra" snad ve všech pádech. Přitom jen ve třech evropských zemích se práce na výstavbě nových bloků rozběhly v reálu: ve Francii, ve Finsku a na Slovensku. Slováci jsou ve výhodě. Rozhodující zařízení pro mochovské bloky 1 a 2 se rodilo souběžně s dodávkami pro nyní finišující bloky 3 a 4. Konkrétně: tlaková nádoba pro 3. blok opustila plzeňskou strojírnu v listopadu 1989 a identické zařízení pro zdejší 4. blok v říjnu 1991. Ve firemní chronologii to byl 21. komplet reaktoru typu VVER 440. Po něm následovaly už jen komplety zařízení reaktoru VVER 1000.

V půli září jsme procházeli obří halou JE Mochovce, kde budou nové reaktory zanedlouho vyrábět proud. Slovenské kolegy zajímalo ze všeho nejvíce, jaký byl osud těchto složitých zařízení, poté co opustily Plzeň a na Slovensku na ně nebyly prostředky. Plzeňští i Mochovští manažeři byli v odpovědích zajedno: byly pečlivě ošetřovány, primární i sekundární části pravidelně kontrolovány a konzervovány. Když po mezinárodním tendru v letech 2008-09 Slovenské elektrárne převzaly roli generálního dodavatele a koordinátora dostavby tzv. jaderného ostrova, ŠKODA JS (jakožto lídr česko-slovensko-ruského konzorcia) nabídla dostavbu 3. a 4. bloku formou "na klíč".

Kontrakt za 395 mil. eur je věcně impozantní: zahrnuje primární okruh, transportně technologickou část (palivové hospodářství), vnitřní spojovací potrubí, systém kontroly a řízení, vložené chladicí systémy a dílny údržby. ŠKODA JS v rámci primárního okruhu vyrobila již vzpomenutou tlakovou nádobu s horním blokem, včetně víka reaktoru), jeho vnitřní části (šachtu, dno šachty, koš aktivní zóny i blok ochranných trub), pohony řídicích tyčí a řadu elektrozařízení. V dodacím portfoliu nechybí ani technika pro upevnění reaktoru v betonové šachtě, či kontrolní a servisní mechanismy.

Plzeňští strojaři se nechtěli v Mochovcích pyšnit cizím peřím a opakovaně připomínali, že při kompletaci zařízení těsně kooperovali s dalšími českými a slovenskými firmami. Vedle parogenerátorů to platí zejména pro kompenzátory objemu, pro cirkulační potrubí a pro cirkulační čerpadla.

ŠKODA JS musela v posledních dvou dekádách čelit řadě ekonomických problémů. Obstála v nich. Mimo jiné i díky projektu Mochovce. Soustavně vykazuje příznivé hospodářské výsledky. Kupříkladu vloni její tržby oproti roku 2008 vzrostly o 27 % a dosáhly hodnoty téměř 4 mld. Kč. Z toho připadlo na export 38 %. Hodnota nově přijatých zakázek vzrostla skokově o 195 % a dosáhla 11,7 mld. Kč. Firma vloni docílila čistého zisku ve výši 194 mil. Kč.

Realizace projektu Mochovce však má pro firmu i pro celou ČR ještě jeden (a možná i významnější) rozměr: je skvělou referencí. ŠKODA JS i české energetické strojírenství prokazují svou vysokou odbornost a realizační schopnosti při opětovném rozvoji jaderné energetiky. Doma i v zahraničí. Na slavnostním aktu v Mochovcích to opakovaně potvrzovali rovněž představitelé italského ENELu, jenž je majoritním vlastníkem společnosti Slovenské elektrárne a do dokončení tohoto díla investují 2,8 mld. eur. Až tento evropský gigant v roce 2013 spustí všechny zdejší čtyři reaktory z Plzně, jen Mochovce pokryjí 45 % spotřeby energie celého Slovenska. Do té doby je ještě daleko. Teď pracuje na stavbě okolo 2000 dělníků a techniků různých profesí a z různých zemí. Zakrátko (při finální montáži) jich tu bude dvojnásobek.

Zdroj: Technický týdeník

zpět na úvodní stránku