První blok Temelína má povolení k provozu do roku 2020

Elektrárna Temelín získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k provozu svého prvního bloku na dalších deset let.

V pondělí 11. října vyprší desetiletá platnost licence pro provoz prvního bloku. Proto před třemi měsíci společnost ČEZ požádala Státní úřad pro jadernou bezpečnost o povolení k dalšímu provozu. Jedním z podkladů pro vydání povolení bylo periodické hodnocení bezpečnosti. Tedy prověření, že elektrárna byla, je a bude bezpečně provozována po dobu nejméně dalších deseti let. Státní dozor chtěl doložit i připravenost zařízení a personálu, plány odstávek bloku na další období a další dokumenty.

„Na základě všech těchto údajů rozhodl Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolit prvnímu bloku další provoz do října 2020, tedy na dalších deset let,“ říká tiskový mluvčí JE Temelín Marek Sviták.

Úřad v povolení k dalšímu provozu stanovil podmínky, které musí držitel povolení periodicky dokládat. Jedná se například o pravidelné hodnocení stavu a spolehlivosti bezpečnostních systémů, trvalé sledování a vyhodnocování bezpečnosti provozu bloku, pokračování v aktualizaci provozních předpisů pro zvládání nehod a hodnocení bezpečnosti a životnosti bloku. „Plnění jednotlivých podmínek dokládáme dozoru měsíčně, čtvrtletně či v delších stanovených intervalech. Další žádost k prodloužení provozu prvního musíme úřadu předložit v červenci 2020,“ doplňuje Sviták.

Zdroj: ČEZ

zpět na úvodní stránku