Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2010

Japonské know-how pro Kazachstán

Japonské společnosti Japan Atomic Power Copany (JAPCO), Toshiba Corporation a Marubeni Corporation se dohodly s Kazachstánem poskytnout svoje know-how a vypracovat nákladové studie na výstavbu první jaderné elektrárny v zemi. Tyto tři japonské společnosti zvažují svou účast na výstavbě, provozu a financování jaderné elektrárny v Kazachstánu. JAPCO připraví rozvahu nákladů na výstavbu JE, návrhy příslušné jaderné legislativy a hmg založení organizace provozovatele. Toshiba se bude zabývat návrhem konceptu jaderných bloků a Marubeni dostalo za úkol připravit studii proveditelnosti a schéma financování. Od roku 2009 se stal Kazachstán největším světovým dodavatelem uranu (více než 14 000 t U/rok), ale dosud nemá žádnou vlastní komerčně provozovanou jadernou elektrárnu.

Slovinský zákon O odpovědnosti za jaderné škody

Slovinské národní shromáždění (dolní komora parlamentu) přijalo nový zákon „O odpovědnosti za jaderné škody“ (Nuclear Liability Law), který zvyšuje spoluodpovědnost provozovatele jaderných zařízení za případné škody v důsledku možné havárie ze stávajících 170 mil.EUR na 700 mil.EUR. Zástupce jaderného dozoru SNSA řekl, že se současně zvyšuje spoluodpovědnost státu z 29 mil.EUR na 500 mil.EUR. Nový zákon současně podrobněji definuje „jaderné škody“ do kterých zahrnuje poškození zdraví lidí, ztráty nebo poškození majetku, ekonomické škody, návrat ŽP do původního stavu, ztráty na příjmech a náklady na prevenci. Období pro náhrady škod bylo prodlouženo z 10 na 30 let od okamžiku události. Slovinsko provozuje v současnosti jediný reaktorový blok v JE Krško s výkonem 666 MW (uveden do provozu v roce 1983).

Nový jaderný blok Lingao-3 v Číně uveden do provozu

Dne 20. září 2010 uvedla Čína do provozu nový jaderný blok Lingao-3 v jižní provincii Guangdong. Státní společnost CGNPC postavila tento blok typu CPR-1000 (PWR, 1000 MW), vlastní čínský projekt, na bázi francouzského projektu PWR 938 MW, jehož dva bloky jsou provozovány v lokalitě jako „Lingao Phase-I“. Další blok Lingao-4, druhé etapy, je ve výstavbě a bude se spouštět v roce 2011. Na čínském projektu se podílejí převážně domácí firmy. V současné době je v Číně v komerčním provozu 12 jaderných bloků a 1 je ve fázi spouštění (Qinshan 2-3). Současně je rozestavěno dalších 23 nových bloků.

Spolupráce USA, Japonska a Francie při vývoji rychlých množivých reaktorů

USA, Japonsko a Francie podepsaly novou dohodu na rozšíření jejich spolupráce při vývoji rychlých množivých reaktorů (fast breeder). Dohoda byla uzavřena dne 6. října 2010 mezi japonskou Atomic Energy Agency, francouzskou Commissariat l‘Energie Atomique a americkým úřadem pro energetiku DOE. Nová dohoda předpokládá větší zapojení soukromého sektoru do vývoje FBR a zvýšení efektivity nákladů na vědu a výzkum. Toto zahrnuje i sdílení testovacích zařízení všech tří zemí.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku