Postřehy z workshopu pro Spojené Arabské Emiráty

Ve dnech 13. – 15. října se ve vídeňské MAAE konal workshop Strategie a techniky pro komunikaci se stakeholdery v SAE, kterého jsme se jako lektorky zúčastnily Kelle Barfield z americké společnosti Entergy a já. Posluchači byli jak pracovníci Emirates Nuclear Energy Corporation ENEC (státní firmy pro přípravu jaderného zdroje), tak některých orgánů vlády emirátu Abu Dhabi a zejména nově vzniklé Federal Authority for Nuclear Regulation (jejich SÚJB). V jedenáctičlenné skupině bylo 6 žen, všichni byli velmi mladí a vzdělaní. Jeho Veličenstvo Emir z Abu Dhabi rozhodlo že se bude stavět jaderná elektrárna, tak se postaví.

Ilustrativní byla jedna z prvních otázek účastníků: „Proč se ve vašich západních zemích protestuje proti jaderné energetice, když je tak výhodná a bezpečná?“ Až jsem měla problém, co jim mám vlastně přednášet, protože v SAE není protijaderná opozice, veškeré obyvatelstvo nadšeně souhlasí s moudrým rozhodnutím svého vládce, které je jim svaté a nedotknutelné. (Neberte to, prosím, jako posměch a zlehčování – je to prostě tak. Obyvatelstvo je na jaderný program hrdé! Argument je jednoduchý a srozumitelný: proč bychom si ropu pálili za 20 dolarů za barel, když ji můžeme prodávat za 100 dolarů za barel?)

SAE mají jasný jaderný program a postupují krok za krokem. V roce 2008 vydali energetickou politiku (viz stránky
http://www.enec.gov.ae/?lang=en). Udělali studii, ze které vyšlo, že dlouhodobou energetickou stabilitu zajistí pouze jaderná energetika. Vlastní jaderná elektrárna bude znamenat průmyslový rozkvět pro celou zemi, zabezpečení dodávek energie (ropy mají už jen na 100 let, spotřeba elektřiny jim stoupá o 9 % ročně), levnou elektřinu, úspory CO2, tisíce pracovních míst. Vydali „Atomový“ zákon, kterým si nařídili naprostou transparentnost, účast ve smlouvě o nešíření jaderných zbraní, plnění veškerých bezpečnostních doporučení MAAE a zakázali si obohacování uranu i přepracování jaderného paliva. Rok připravovali zadání tendru na dodavatele. V r. 2009 vybrali Koreu (KEPCO) a její reaktory APR 1400, podepsali smlouvu na 27 miliard eur. Hlavní kritéria tendru byla dvě: komerční hledisko a program vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Vybrali místo – lokalitu Braka v zálivu na břehu moře, v poušti, 4 hodiny jízdy od obydlených míst (nemají tedy „lokální stakeholdery“). Vytipovaných míst mají více a prověřují je. Mají schválenou licenci, 2012 začnou zemní práce a spuštění prvního ze čtyř uvažovaných reaktorů předpokládají 2017. (Já si myslím, že tak jednoduché to nebude. Korejská technologie je vypočítaná na teplotu chladicí vody 27 oC (Japonské moře) ale moře v Perském zálivu má 35 oC, musejí přepočítat a předesignovat kondenzátory atd.) V nejbližších dnech se SAE stane členem WANO.

ENEC + KEPCO spustily společný program pro nábor a rozvoj lidských zdrojů, nejmohutnější světový projekt svého druhu. Budou nabírat a školit pro přípravu a provoz jaderného zdroje personál z celého světa.

Politická podpora je velmi silná, podpora obyvatelstva rovněž – obyvatelstvo dostalo na počátku 30 dní na připomínkování státního záměru. Připomínky byly pozitivní. Překvapující pro mne byla informace, že 80 % obyvatelstva SAE jsou cizinci, jen 20 % domorodci (celkem má SAE 7 mil. obyvatel).

Diskuse o komunikaci se týkala hlavně komunikace kolem náboru personálu, vzdělávání mládeže a veřejnosti a úlohy jaderného regulačního orgánu. Regulátor musí komunikovat jinak než provozovatel. Hlavní úlohou regulátora zde bude doporučovat mládeži, aby šla studovat jádro, a dohlédnout na zajištění kvalitních pracovních sil pro jaderný program. Mají také problém s překladem potřebných jaderných informací – v jejich jazyce nejsou slova pro speciální jadernou terminologii. Opozici předpokládají ze zahraničí – ze Saudské Arábie. Se zřízením, provozem a komunikací regulačního orgánu jim pomáhají Američané, např. Dwight Chamberlain, bývalý ředitel divize reaktorových projektů NRC, další pracují přímo pro ENEC. SAE bohatě využívá pomoci a podpory MAAE, speciálního týmu pro pomoc jaderným nováčkům. (Mimochodem: v r. 2005 registrovala MAAE jen 7 nových zemí zajímajících se o zahájení jaderného programu, dnes je to 63 zemí. To hlavní, co jim MAAE hned na začátku říká je, že rozhodnutí „go nuclear“ znamená závazek na déle než 100 let.)

Zde je několik manuálů vydaných tímto týmem a komunikační sekcí MAAE. Mohou zajímat nejen SAE, ale i nás:
Stakeholder Involvement in Nuclear Issues, INSAG-20, 2006
Stakeholder Involvement in the Lifecycle of Nuclear Facilities, IAEA NES, 2010
Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power, IAEA NES, 2007
Nuclear Communicator´s Toolbox http://www.iaea.org/nuccomtoolbox/
Nuclear Communications: A Handbook for Guiding Good Communication Practices at Nuclear Fuel Cycle Facilities, STI-PUB, 1994
Communications on nuclear, radiation, transport and waste safety: a practical handbook
IAEA-TECDOC-1076, 1999
Governmental, legal and regulatory framework for safety, GSR, 2010
Vesměs se dají najít na webu
www.iaea.org, některé mám tištěné k dispozici u sebe.

A dvě potěšení na závěr:

Ayhan Evrensel, jeden z mluvčích MAAE, mluvil o informačních centrech a vyzdvihoval temelínské: doslova pravil, že navštívil mnoho jaderných IC a temelínské že z nich bylo to nejlepší.

Kelle Barfield z americké společnosti Entergy, s níž jsme spolu lektorovaly již dříve na podobných workshopech, zařadila do své prezentace o komunikačních nástrojích jako příklady dobré praxe nejen informační centrum Temelín a jeho 3D film Uskutečněná utopie a virtuální realitu Temelína na CD, ale i komunikaci s lokalitou prostřednictvím Občanské bezpečnostní komise v Dukovanech, možnost exkurze do skladu použitého paliva v Dukovanech, naši studentskou soutěž Co víš o energetice, popularizační časopis Třetí pól a komplexní systém komunitních projektů Oranžový rok. Mluví o zaměstnaneckých dobrovolnických dnech, které v USA také pořádají, ale jako příklad zmiňuje čezácký Den pro dobrou věc a promítá naše fotografie!

Tak snad si z toho workshopu lidé z Emirátů odnesli dobrý dojem a poznání, že v českém srdci Evropy máme dobrou jadernou komunikaci.

Máří Magdaléna Dufková

zpět na úvodní stránku