Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2010

Zpráva o současné energetické situaci v České republice

Světová energetická agentura (OECD IEA) vydala dne 7. října 2010 zprávu o současné energetické situaci v České republice. Takovou zprávu vydává postupně IEA o všech členských zemích. Ve zprávě se říká, že vláda ČR nebude mít vážné problémy při dosahování emisních limitů z Kjota, zejména z toho důvodu, že jaderná energetika hraje a bude s největší pravděpodobností hrát významnou roli i v budoucím energetickém mixu ČR. Podle těchto dohod má ČR snížit emise skleníkových plynů o 8 % v období 2008-2012 oproti hodnotám v roce 1990. V roce 2007 bylo dosaženo téměř o 22 % nižších hodnot emisí než byly v roce 1990. Komise hodnotí velice pozitivně energetické plány ČR, které počítají se zvýšením podílu elektřiny z jaderných zdrojů v roce 2050 na 47 % proti současným 32 %. Toto pomůže významně splnit cíle v ochraně klimatu. Podíl uhelných elektráren se má snížit ze současných 60 % o cca 12 % v roce 2050 a podíl OZE zvýšit o cca 30 %. ČR je dle této zprávy třetím největším exportérem elektrické energie v EU (za Francií a Německem). Ve zprávě se hovoří o provozu obou JE Temelín a JE Dukovany v souvislosti s modernizačními programy a LTO. Dále je zde informace o zahájení tendru na výběru dodavatele pro výstavbu dvou nových bloků v ETE a jeho očekávaném ukončení v roce 2012. Předpokládané zahájení výstavby v roce 2013 a jejich připojení v letech 2020 a 2025. Plné znění zprávy je na adrese:
www.iea.org/Textbase/npsum/czechrep2010SUM.pdf

Postoj italské vlády k rozvoji jaderné energetiky

Šéf italského jaderného fóra, p. Chicco Testa negativně hodnotí postoj současné vlády k rozvoji jaderné energetiky v Itálii. Říká, že politická nestabilita v zemi brzdí rozhodnutí o budoucím energetickém programu a tím i o dalším osudu jaderné energetiky. Dle p.Testy dalo hodně práce zařazení výstavby nových jaderných bloků do programu vlády a současné pomalé řešení těchto problémů brzdí dosažení stanovených cílů. V současné době se připravuje založení státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jenž má sám přijmout další rozhodnutí, jako například o lokalitě budoucí JE. 10. února 2010 schválila italská vláda zákon, jenž umožňuje opět výstavbu nových jaderných bloků po 20 letech zákazu, který byl stanoven po černobylské havárii.

Snaha průmyslu postavit nové jaderné bloky v Itálii může být zmařena

CEO italské energetické společnosti Enel p. Fulvio Conti vystoupil dne 28. září 2010 v TV interview pro agenturu Bloomberg s tím, že snaha průmyslu postavit nové jaderné bloky v Itálii může být zmařena, pokud dojde ke změně postoje vlády. Energetický průmysl potřebuje legislativní záruky, že nedojde k přehodnocení národního jaderně-energetického programu z politických důvodů v budoucnosti. Enel se chystá postavit nejméně čtyři bloky s reaktory typu EPR v Itálii v rámci společného „joint venture“ ss Skupinou EdF pod názvem Sviluppo Nucleare Italia. Toto konsorcium bude zodpovědné za 50 % plánovaného jaderného programu v zemi. P. Conti řekl, že se chystají investovat do této poloviny jaderného programu v rozmezí příštích 15-20 let cca 16-18 miliard EUR (společnosti, provozovatelé a finanční instituce). Pokud nedojde k závažným přerušení přípravy, tak se počítá s tím, že výstavba prvního bloku může začít koncem roku 2014 nebo začátkem roku 2015.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku