Bude jaderná energie uznána jako obnovitelný zdroj?

Jaderná energie je podle odborníků bezemisní, obnovitelný a efektivní zdroj elektrické energie. Zaslouží si rozvoj i z toho důvodu, že vyhořelé palivo ze současných reaktorů bude využitelné po několik tisíciletí v nových typech reaktorů.

Naopak nynější tolik diskutovaná tuzemská podpora solární energetiky nemá nic společného s technologickým průlomem. Současné panely totiž dokážou přeměnit na elektřinu nejvýše pouhých 20 procent dopadajícího světla. Je to mimochodem zhruba stejně nízká účinnost, s níž se spaluje nafta nebo benzin v automobilových motorech, a podstatně méně, než nakolik se v současných jaderných elektrárnách využije energie uranu (33 %) nebo dokonce uhlí v nadkritických uhelných blocích (téměř 50 %).

To pak znamená, že jádro a uhlí produkují elektřinu v ceně 1 Kč/kWh, zatímco slunečníky a větrníky za 12 Kč/kWh. "Politici bohužel často neví, o čem hovoří, když používají termíny jako obnovitelný zdroj energie, případně bezemisní zdroj energie," uvedl v průběhu mezinárodní konference "VVER 2010 Zkušenosti a perspektivy" prezident České nukleární společnosti Daneš Burket. Jediným bezemisním zdrojem je v současné době jádro, emise při výrobě energie z jiných zdrojů jsou na první pohled neviditelné, ale při pečlivějším pohledu jsou značné, jako například u zmíněné fotovoltaiky, kdy při výrobě článků vzniká mnoho emisí.

V České republice bychom měli z mnoha dobrých důvodů navázat na dobré zkušenosti s reaktory řady VVER, ke kterým zatím máme vychované odborníky jak v obsluze, tak ve státním dozoru, i když věkový průměr je zde 50 let. Bude tedy jen třeba, aby předali své zkušenosti novým studentům technických oborů, kteří zde mohou mít velké uplatnění a perspektivu.

Nebudou ale odcházet za lepšími mzdovými podmínkami, podobně jako lékaři, zeptaly se Haló noviny. Je to pravděpodobné a dokonce budou asi odcházet i stejným směrem, to jest do Německa. Tam totiž mají věkový průměr v jaderném oboru 60 let a budou se zcela jistě, po prodloužení životnosti svých zdrojů, snažit naše lidi přetáhnout, navíc zde takřka odpadá jazykový problém, neboť v jaderném strojírenství se po celém světě používá angličtina, kterou naši absolventi budou mít dobře zvládnutou a nebudou se muset učit němčinu jako lékaři, vysvětlil Burket se svými viceprezidenty. I na tomto příkladu je vidět, jak špatně pro ČR byly vyjednány přístupové podmínky k Evropské unii, když volný pohyb kapitálu a osob není vyvážen fiskálními transfery. Jinými slovy, nyní sloužíme jen jako laciný zdroj kvalifikované pracovní síly pro zahraniční kapitál. Navíc evropští komisaři svými často zmatenými rozhodnutími komplikují situaci celých průmyslových odvětví.

Zdroj: Haló noviny

zpět na úvodní stránku