Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2010

Vzdělávání v jaderné energetice v rámci EU

Organizace ENELA (The European Nuclear Energy Leadership Academy) podepsala dohodu s Technickou universitou v Mnichově o spolupráci v oblasti vzdělávání v jaderné energetice v rámci EU. Dle této dohody bude univerzita v Mnichově v průběhu příštích let technicky podporovat akademii ENELA při zavádění nového titulu v oblasti Managementu jaderné energetiky. Organizace ENELA je silně podporována Evropskou komisí, aby připravovala absolventy a perspektivní zaměstnance pro vedoucí pozice v evropských korporacích, jenž řídí jadernou energetiku a profesních institucích. Akademii ENELA zakládalo šest firem: Areva, Axpo, EnBW, E.ON Kernkraft, Urenco and Vattenfall, ale ostatní společnosti se mohou dle potřeb připojit.

Komunikace k energetické strategii v EU

Evropská komise publikovala dne 10.11.2010 dokument Komunikace k energetické strategii v EU, ve kterém se říká, že EU si chce udržet vedoucí úlohu v bezpečném provozu JE a rozvoji jaderných technologií. EK chce rozšířit právní rámec jaderné bezpečnosti a ochrany JZ prostřednictvím revize Direktivy na JB, implementací nové Direktivy o nakládání s RaO a předefinováním základních standardů pro ochranu zdraví pracovníků a populace před účinky ionizujícího záření. EK chce také vidět návrh evropského systému jaderných záruk na kompenzace škod při jaderných událostech. EU plánuje podnítit členské země, aby přijaly všechny mezinárodní standardy pro jadernou bezpečnost a fyzickou ochranu JZ jako právně závazné a efektivně je implementovaly. Dokument zahrnuje období do roku 2020. Komisař EK pro energetiku p. Günther Oettinger řekl, že tři největší problémy v současné energetice EU jsou: rostoucí ceny energií, závislost na dovozu a obrovská potřeba investic do obnovy stárnoucí energetické infrastruktury (více než 1 miliarda EUR do roku 2020, cca 1/3 zdrojů musí být nahrazena). Dokument budou diskutovat hlavy států na Summitu EU s tématem Energetika dne 4.února 2011.
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/doc/com(2010)0639.pdf

Mění zelení svůj názor na jádro?

Opozice a protijaderné aktivity vedly ve světě k více než miliardě tun CO2 vypuštěného navíc do ovzduší, říkají někteří environmentalisté. Spousta dnešních aktivistů na ochranu ŽP mění svoje názory, co se týká jaderné energetiky. Televize Channel 4 ve V. Británii vysílala dokumentární pořad k energetice a řada v minulosti významných představitelů „Zelených“ zde mluvilo ve prospěch JE. Protijaderné hnutí v 70-90 tých letech minulého století způsobilo, že JE byly nahrazeny uhelnými elektrárnami, které následně znečišťovaly ŽP významným způsobem, říkají tito aktivisté. V současnosti ale stále ještě existují určité lobistické skupiny „zelených“, které se zaslepeně snaží udělat stejnou chybu, říká p. Mark Lynas (bývalý předák tohoto hnutí). Dokumentární pořad britské televize téma uzavřel s tvrzením, že výhody jaderné energetiky (jako nizkouhlíkové technologie) jasně převažují nad potencionálními nevýhodami a že rizika spojená s provozem JE byla neúměrně zveličena. Viz blog Marka Lynase:
www.marklynas.org.

EPR za méně než 3 miliardy EUR

Jaderný blok typu EPR (společnosti AREVA) může stát méně než 3 miliardy EUR, říká šéf výstavby Taishan-1,2 v Číně. Generální ředitel výstavby Taishan-1,2 firmy AREVA, p. Thierry Rolland na konferenci v Paříži dne 14.10.2010 řekl, že této ceny lze v Číně dosáhnout sériovou výstavbou a účastí čínských dodavatelských firem. Na projektu výstavby prvních dvou bloků EPR se účastní velkou měrou China Guangdong Nuclear Power Copany, která plánuje převzít know-how a další bloky EPR v lokalitě Taishan-3,4 a následně Taishan-5,6 již postavit převážně s vlastní účastí. Další účast AREVY při výstavbě bloků 3-6 závisí na dalším postoji čínské vlády, ale Francouzi očekávají, že nadále zůstanou projektovými partnery.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku