Stavbu jaderné elektrárny je obtížnější zvládnout manažersky než technicky

Konzultantská firma Artur D. Little zpracovala studii hodnotící podmínky a možnosti energetických firem a dodavatelů při stavbách jaderných elektráren ve světě. Její součástí jsou i doporučení, jak by měly firmy při realizaci stavby včetně finančního řízení postupovat, a to zejména v případě, když nemají s jadernou energetikou větší zkušenosti. Podle studie je stavbu jaderné elektrárny obtížnější zvládnout manažersky než technicky.

V první fázi mohutné vlny budování jaderných elektráren se má ve světě vybudovat 122 nových bloků, které mají dodávat elektřinu již v příštích 10 letech. V následujícím desetiletí se postaví dalších 106 bloků. Studie společnosti Artur D. Little hodnotí dosavadní rozhodování energetických firem, zejména o využití technologií a jak postupovat při realizaci. Podle ní se firmy nejčastěji rozhodují pro osvědčené typy reaktorů, které jsou již v provozu. Rozdělení zodpovědnosti za realizaci a dodávky se liší podle zkušeností firem s tak velkými stavbami.

V zemích s menší zkušeností s jadernou energetikou proto často požadují dodávku na klíč od jednoho dodavatele nebo konsorcia. Tento postup je ale oblíbený i v některých vyspělých zemích. Pro dodavatele je však spojen se značným rizikem. Požaduje se totiž, aby dodavatel bez jakýchkoliv příjmů nesl veškeré náklady až do okamžiku, kdy elektrárna dostane licenci a začne vyrábět elektřinu. Dodavatel proto obvykle chce vládní garance, že své peníze skutečně dostane. Kromě toho také pečlivě zkoumá stabilitu ekonomických a politických poměrů v zemi.

Podle studie se již podařilo vyřešit obtíže s kapacitou výroby některých klíčových dílů, například velkých výkovků. Studie uvádí, že stavbu jaderných elektráren ovlivní tzv. úzká hrdla, například nedostatek kvalifikovaných odborníků. Očekává se velký nedostatek odborníků, kteří by měli stavbu řídit a následně také v elektrárnách pracovat. V příštích 10 letech bude po nich velká poptávka zejména v Evropě, chybět má tři až šest a půl tisíce inženýrů. Stavby si vyžádají i značné kapacity stavebních dělníků a techniků. Jejich celková potřeba pro stavby jaderných elektráren v Evropě se odhaduje na několik desítek tisíc.

Studie také upozorňuje na nutnost pevného organizačního rámce, zejména v případě, že stavbu dodává konsorcium firem s dělenými rozhodovacímu pravomocemi. Otázky finančního řízení rozsáhlé investice mohou být velmi složité a projekt by se měl v tomto ohledu držet postupů, které dobře skloubí postupy a očekávání mnoha účastníků výstavby.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku