V Británii se připravují na stavbu jaderných elektráren

Ve Velké Británii se připravují na stavbu několika nových jaderných elektráren. Ty mají pro budoucí rozvoj energetiky v zemi klíčový význam, uvedl státní ministr pro energetiku a klimatické změny Charles Hendry. Británie chce tak snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 až o 80 procent. Aby byly nové jaderné elektrárny postaveny včas a efektivně, spojilo se několik britských profesních inženýrských organizací v rozsáhlém projektu, který posoudil zkušenosti získané na stavbách jaderných elektráren ve světě.

Britské inženýrské organizace již uveřejnily část zprávy, ve které podrobně hodnotí zkušenosti firem budujících jaderné elektrárny ve Finsku, Francii a v Číně. Zpráva se zabývá i organizací dodavatelských vztahů s cílem zajistit špičkovou kvalitu všech prací. Analyzuje také příčiny zpoždění, ke kterým na těchto stavbách došlo.

Zpráva britských inženýrských organizací pokládá za nejdůležitější vybrat správný projekt stavby včetně volby typu reaktoru. Upozorňuje na nesnáze a na zdržení, které nastávají, pokud se některé části elektrárny vyvíjejí ještě během výstavby, nebo se jejich projekty mění. Vyzývají proto, aby se v prvé řadě realizovaly projekty, které ověřila výstavba v zahraničí. Upozorňují na nutnost vybudovat kvalitní řídicí tým stavby se zkušenými pracovníky vybavenými velkými pravomocemi, a to od samého počátku realizace.

Zpráva obsahuje i negativní zkušenosti, například z tendrů na subdodávky. Na příkladech uvádí, proč je někdy třeba volit i dražšího dodavatele, ale s dostatečnými zkušenostmi a zárukami kvality. Ne vždy se totiž snahy o úspory za každou cenu vyplatí. Neméně důležitá je i dobrá komunikace s okolím budované jaderné elektrárny, tj. s obcemi, městy a jejich obyvateli.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku