Vláda schválila plán hospodaření Správy úložišť jaderných odpadů

Vláda schválila plán hospodaření Správy úložišť jaderných odpadů (SÚRAO) pro příští rok. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to uvedl premiér Petr Nečas. Celkové výdaje na činnost SÚRAO na rok 2011 mají činit 132 milionů korun, z toho šest milionů jsou výdaje státního rozpočtu. Zbývající částka má jít z jaderného účtu, který tvoří producenti radioaktivních odpadů.

Objemově nejrozsáhlejší třídu radioaktivních opadů tvoří krátkodobé nízkoaktivní odpady a středněaktivní odpady. Nízkoaktivní odpady z jaderné energetiky se ukládají v povrchovém úložišti v areálu jaderné elektrárny Dukovany společnosti ČEZ. Zneškodnění nízkoaktivních odpadů z průmyslu, výzkumu a zdravotnictví řeší úložiště Richard u Litoměřic a Bratrství u Jáchymova.

Vysoce aktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo ovšem nelze ukládat v nynějších úložištích, pro jejich konečné skladování je třeba hlubinné úložiště. Do jeho zprovoznění se tyto odpady ukládají u svých původců. Hlubinné úložiště chce vláda zprovoznit kolem roku 2065.

Stát ručí za bezpečné nakládání s radioaktivními odpady. Původci radioaktivních odpadů mají povinnost odvádět státu peněžní prostředky na činnosti spojené s ukládáním radioaktivních odpadů. Správa odvodů náleží do činnosti SÚRAO.

Zdroj: ČTK

zpět na úvodní stránku