Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2010

Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii

Koaliční vláda V.Británie zveřejnila svůj návrh na ekonomickou reformu, která by měla pomoct V.B. nastartovat masivní investice a výstavbu nových jaderných elektráren v zemi. Vláda již zahájila konzultace na fundamentální reformu trhu s elektřinou, aby zajistila splnění klimatických cílů a současně dostatek cenově dostupné elektřiny v dlouhodobém měřítku. Vláda věří, že reforma trhu s elektřinou může otevřít investiční boom v širším měřítku a výstavbu nízkouhlíkových zdrojů elektřiny, včetně jádra. Pan Chris Huhne, ministr energetiky a klimatických změn řekl, že V. Británie byla první zemí v EU, která uzákonila snížení výpustí kysličníků uhlíku do ovzduší a koaliční vláda si klade za cíl nastavení ekonomických podmínek pro rozvoj nízkouhlíkových technologií. V příštích deseti letech bude potřeba investovat ve V. Británii 129 miliard EUR do nových elektráren a do rozvoje el. sítí.

Rosatom kupuje australskou společnost na těžbu uranu

Státní ruská jaderně-energetická korporace Rosatom kupuje australskou společnost na těžbu uranu Mantra Resources za 1.2 miliard australských dolarů (AUD). Tato společnost vlastní světově významná ložiska v Mkuju River v Tanzanii, o která má Rosatom eminentní zájem. Tento obchod musí ještě schválit australský regulátor, který stanovil podmínky platby v hotovosti 8,00 AUD za jednu běžnou akcii Mantry. Získání společnosti Mantra komentoval generální ředitel ARMZ (součást Rosatomu) p. Vadim Zhivov, že tento obchod je součástí ruské strategie získat nízkonákladový, dlouhodobě perspektivní a geograficky diversifikovaný uranový asset.

Prodloužení životnosti britských plynem chlazených jaderných bloků

EdF plánuje prodloužit životnost čtyř plynem chlazených reaktorových bloků – AGR JE (Heysham-1 a Hartlepool), které společnost vlastní ve V. Británii, minimálně o pět let. Prakticky to znamená provozovat tyto bloky do roku 2019. V obou lokalitách se nacházejí dva reaktorové bloky AGR, které byly uvedené do provozu v roce 1989. Společnost EdF provozuje ve V. Británii celkem osm jaderných bloků a kromě toho plánuje postavit čtyři nové bloky EPR, dva v lokalitě Hinkley Point a dva v lokalitě Sizewell.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku