V Indii otevřeli nový závod na přepracování použitého jaderného paliva

V indickém Tarapuru otevřeli v prvním lednovém týdnu 2011 nový závod na přepracování použitého jaderného paliva. Jeho slavnostního uvedení do provozu po pětileté výstavbě se zúčastnil také indický ministerský předseda Manmohan Singh. Tarapurský závod je v areálu jaderné elektrárny a má výrobní kapacitu 100 tun přepracovaného paliva ročně.

Nový závod zpracovává použité palivo z jaderných reaktorů indické výroby, které se bude dále využívat v rychlých množivých reaktorech. Vytvářejí se tak předpoklady i pro zavedení thoriového palivového cyklu. Pokrok Indie v rozvoji uzavřeného jaderného palivového cyklu je výsledkem mnoha desetiletí práce ve výzkumu, vývoji a výrobě zařízení pro tyto účely. V Indii je již v provozu několik menších přepracovacích závodů a připravuje se stavba dalších, s podstatně větší kapacitou.

Jaderné palivo vyjmuté z reaktoru obsahuje stále ještě 95 % nespotřebovaného uranu, a proto se vynakládá velká snaha na jeho opětovné využití – buď v současných typech jaderných reaktorů, nebo v budoucích pokročilých reaktorech. Zároveň se tak zmenší potřeba budovat úložiště na dlouhodobé ukládání použitého jaderného paliva. Počátkem ledna 2011 ohlásila čínská televize, že Čína dosáhla ve vývoji nových levnějších technologií na přepracování použitého jaderného paliva podstatného pokroku. Současně však pro tyto účely stále jedná o dovozu francouzských technologií.

Závody na přepracování použitého jaderného paliva označovaného zkratkou MOx jsou již v některých zemích v provozu, například ve Francii a v Rusku. Jejich kapacita však nepokrývá veškerou produkci použitého jaderného paliva k přepracování. Ne všechny typy v současné době pracujících jaderných reaktorů mohou totiž přepracované palivo využívat. Cena přepracovaného paliva je také podstatně vyšší, než cena nového jaderného paliva vyrobeného obohacením přírodního uranu.

Přepracované palivo MOx obsahuje kromě štěpitelného izotopu 235U také dále štěpitelné plutonium 239Pu, které v jaderném reaktoru vzniká přeměnou malé části izotopu uranu 238U. Některé země se obávají, že rozvojem výroby přepracovaného jaderného paliva a jeho širším používáním se tak současně zvýší i možnost zneužití takto vznikajícího plutonia.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku