Výběr zpráv ze sítě NucNet - 6. týden 2011

Jednotný úřad pro jadernou bezpečnost ve Velké Británii

Vláda V. Británie připravuje novou legislativu a vytvoření jednotného statutárního úřadu pro jadernou bezpečnost Office for Nuclear Regulation (ONR). V dosavadním uspořádání byl dohled nad jadernou bezpečností rozdělen v gesci několika ministerstev HSE (Health and Safety Executive), ministerstva pro transport, vnitra a dalších. Úřad ONR bude nový nezávislý regulator definovaný novým zákonem a bude zahrnovat civilní jadernou energetiku, přepravu radioaktivních materiálů i fyzickou ochranu a bezpečnost JZ. Nový úřad neovlivní stávající regulační požadavky a standardy, které musí průmysl a uživatelé zdrojů IZ plnit. Termín zahájení tohoto úřadu je 1. dubna 2011.

Výstavba první polské JE

Polská vláda přijala koncem ledna 2011 balíček zákonů v oblasti jaderné energetiky, který umožňuje začít s výstavbou první jaderné elektrárny v zemi. Jejím záměrem je protlačit tyto zákony parlamentem do konce června t.r. Ministerský předseda p. Donald Tusk řekl, že jakmile bude balíček zákonů schválen, tak vláda oznámí potenciální lokality pro výstavbu nové JE a bude zahájen proces výběru dodavatele technologie. To musí být provedeno v termínu 07/2011 – 12/2013. Dle plánů vlády by nová polská JE měla dodávat proud již v roce 2020. V současné době se připravuje legislativa, která má vytvořit transparentní a stabilní regulační rámec, jenž bude pokrývat celý investiční proces výstavby JE, její provoz i nakládání s RaO a čerstvým i použitým JP. Nejpravděpodobnější místo pro novou JE je lokalita Zarnowiec v severním Polsku na pobřeží Baltského moře. Největší polská energetika PGE (Polska Grupa Energetyczna) dostala za úkol vystavět jadernou elektrárnu s výkonem 6000 MW s uvedením prvního bloku do provozu v roce 2020. Aby splnili termín, tak chtějí vypsat tendr na dodavatele JE III. generace již v červenci 2011. Polsko uzavřelo od ledna 2009 (zastavení dodávky plynu do EU z důvodu Rusko-ukrajinské krize) řadu přípravných dohod o spolupráci v jaderné energetice s Jižní Koreou, Japonskem, USA a společnostmi Westinghouse Electric, GE Hitachi a s francouzskou EdF. V současné době je polská energetika závislá z 95 % na uhlí a vláda by chtěla tento poměr změnit na 15 % z jádra do roku 2030.

Dokončení dalších dvou bloků VVER 1000 v lokalitě Chmelnické JE

Ukrajinská energetika Energoatom podepsala 9. února 2011 kontrakt s Atomstroyexportem (ASE) o dokončení dalších dvou bloků VVER 1000 v lokalitě Chmelnické JE. Kontrakt podepsali v Kievě p. Yuri Nedashkovsky, president EnergoAtomu a vice-president ASE p.Alexander Dybov. Kontrakt zahrnuje projekt, dlouhodobou dodávku a údržbu zařízení jaderného ostrova, montáž a spouštění, dozor nad zařízením během záruční doby. Výstavba bloků 3 a 4 JE Chmelnická začala již v letech 1985 a 1986, ale byla zastavena v roce 1990, když byl 3. blok z 75 % a 4. blok z 28 % dokončený. V červnu 2010 bylo rozhodnuto o dokončení této výstavby. Typ reaktoru má být AES-92 s reaktory V-392B a mají být spuštěny v letech 2016 a 2017.

Instalace parogenerátorů v JE Olkiluoto 3

Při výstavbě první JE typu EPR ve Finsku, Olkiluoto 3 byla dokončena další důležitá etapa, instalace všech čtyř parogenerátorů, dle sdělení dodavatele fy Areva. Práce probíhaly od poloviny listopadu 2010 a byly dokončeny 31.ledna 2011. PG váží 550 t a jednalo se o složitou manipulaci v rámci rozestavěné budovy reaktoru.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku