Brazílie rozvine uranový průmysl

Brazílie plánuje postavit dva závody na obohacení uranu. Země se šestými největšími zásobami uranu na světě zatím při výrobě paliva pro své jaderné elektrárny spoléhá na spolupráci Francie a Kanady. Plné soběstačnosti při rozvíjení uranového palivového cyklu pro dosavadní i budoucí jaderné elektrárny chtějí v Brazílii dosáhnout rozsáhlými investicemi.

Brazilský ministr důlního průmyslu a energetiky Edisao Lobao na začátku února uvedl, že pro nové obohacovací závody se počítá s částkou 1,8 miliardy amerických dolarů. Známé zásoby uranu tu odhadují na 1,1 miliónu tun.

V Kanadě a Francii zatím pomáhají přeměnit brazilskou uranovou rudu na plynnou látku; další fáze výroby jaderného paliva se již uskutečňuje na brazilském území. Celý cyklus přípravy a výroby jaderného paliva se uskuteční v nových závodech brazilské státní společnosti Industrias Nucleares do Brasil.

Brazílie v současné době staví svou třetí jadernou elektrárnu Angra 3, která má být uvedena do provozu v roce 2015. Vláda plánuje postavit i další čtyři nové jaderné elektrárny. Podíl jaderné energetiky je dosud velmi nízký – tři procenta. Většinu elektřiny tu vyrobí v hydroelektrárnách (84 procenta).

Lobao také vyzval brazilské důlní společnosti, aby vládě hlásili podíl uranu při těžbě rudy pro jiné účely. Stává se totiž, že společnosti těžící rudy za jiným účelem otevírají ložisko, kde je více uranu než jimi hledaného kovu nebo minerálu. Vláda jim dá za spolupráci při těžbě těchto rud finanční kompenzaci. Podle zákona má brazilský stát na těžbu uranu dosud monopol.

Není však vyloučeno, že další těžbu uranu v Brazílii rozvinou ve spolupráci se zahraničními firmami. Podle některých informací taková jednání již probíhají s francouzskou Arevou. Kromě Francie by se měl brazilský uran vyvážet i do Číny a Jižní Koreje.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku