Pavlovec skončil ve funkci organizátora protitemelínského hnutí v Rakousku

Dlouholetý protiatomový pověřenec hornorakouské zemské vlády Radko Pavlovec skončil po třinácti letech ve své funkci. Zemský radní pro životní prostředí Rudi Anschober (Zelení) neprodloužil fyzikovi českého původu smlouvu, ale do poloviny letošního roku může ještě Pavlovec pracovat pro hornorakouskou vládu jako řadový poradce.

Pavlovec „nebyl nikdy člověkem kompromisů nebo cesty nejmenšího odporu. Z tohoto pohledu byl ideální osobou pro řízení boje proti Temelínu,“ napsal o něm rakouský deník Kurier. Ke své škodě ale Pavlovec použil stejný přístup i vůči vlastnímu chlebodárci a loni si stěžoval na kontrolory Zemského účetního dvora (obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu), který zahájil opakovanou prověrku využívání zemských dotací poskytovaných protiatomovým sdružením v Horních Rakousích a Česku. S odvoláním na blíže nejmenované představitele nevládních organizací je Pavlovec obvinil z „neobjektivnosti a z nemístného jednání hraničícího se zneužíváním pravomoci veřejného činitele“. Po kontrolním výboru zemského sněmu požadoval „prověrku jejich postupu“.

Důvodem Pavlovcova útoku proti kontrolnímu úřadu bylo konstatování, že podpora protitemelínského tažení z veřejných hornorakouských rozpočtů byly vyhozené peníze. „Klíčových cílů Horních Rakous, a to nespuštění atomové elektrárny Temelín ani zlepšení jejích bezpečnostních standardů (Melcký proces), se zatím nepodařilo dosáhnout,“ konstatovala zpráva kontrolorů.

Podle deníku Oberösterreichische Nachrichten bylo Pavlovcovo chování předmětem ostré kritiky poslanců různých stran při prosincovém jednání zemského sněmu a Zemský účetní dvůr na něj podal žalobu. Nyní však mluvčí kontrolního úřadu Friederike Riekhofová prohlásila, že její úřad „má pochopení pro to, že lidé v těžké situaci mívají sklony k emocionálním reakcím a vyjádřením. Z tohoto pohledu hodnotíme také výroky pana Pavlovce. Zemský účetní dvůr proto nyní upouští od právních kroků.“

K někdejšímu pověřenci se stavějí nejednoznačně i samotní protitemelínští a protiatomoví aktivisté. Sdružení Protiatomová scéna ho nadále jednoznačně podporuje. Roland Egger ze sdružení Stop atomu! reagoval velice suše – nechtěl „věc komentovat ani po Pavlovcovi házet špínu“, avšak připustil vzájemné spory, poznamenal k tomu deník Oberösterreichische Nachrichten.

Jen během let 2007-2009 (údaje o dotacích za rok 2010 budou k dispozici začátkem letošního druhého pololetí) poskytla zemská vláda pěti hornorakouským a osmi českým sdružením celkem 1 419 846,40 eur, v přepočtu více než 35 miliónů korun. Roční výše dotací se stabilně drží těsně pod půlmiliónem eur.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku