Výběr zpráv ze sítě NucNet - 9. týden 2011

Prodloužení provozu španělských JE nad 40 let

Většina politických stran ve Španělsku, včetně vládnoucí Socialist Party se dohodla na prodloužení provozu stávajících jaderných elektráren v zemi nad hranici 40 let. Pro Španělsko je to průlomové rozhodnutí, protože zde po dlouhou dobu převažovala opozice proti pokračování provozu JE. Rozhodnutí bylo zapracováno do změny zákona o ekonomické udržitelnosti, který je v současnosti posuzován Kongresem. Doba provozu 40 roků byla předešlým zákonem stanovená, nehledě na to, že stejné typy reaktorů v jiných zemích obdržely licenci na 60 roků. Mluvčí ŠNS p. Eugeni Vives řekl, že situace se ve Španělsku mění k lepšímu, a že o důležitých věcech, jako je např. energetika, začínají politické strany uvažovat bez dřívějších emocí více koncepčně a co je nejlepší pro jejich zemi. Je to velmi významný krok dopředu. Bohužel se tento nový zákon již nebude týkat JE St. Maria de Garoňa, která dle rozhodnutí z roku 2009 ukončí svůj provoz v 2013 (po 42 letech bezpečného provozu).

Francie bude vyvíjet střední a menší reaktory

Francouzská vláda přistoupila ke generální revizi resortu jaderné energetiky. Důvodem je podpořit konkurenceschopnost jednoho z jejich klíčových průmyslových sektorů na mezinárodních trzích. Plán revize sektoru vytvořil úřad presidenta Nicolase Sarkozyho pro jadernou politiku, tzv Nuclear policy council (NPC). Výsledkem má být mimo jiné ukončení vnitřních sporů mezi vrcholnými představiteli průmyslu, které podkopávaly exportní snahy francouzského průmyslu. Dále bylo rozhodnuto, že Francie má vyvinout středně velký jaderný reaktor, který je na mezinárodních trzích žádaný. V poslední době (2009) prohrála Francie konkurenční boj s Jižní Koreou o výstavbu j. reaktorů v Abu Dhabi. Jaderný úřad presidenta chce podstatně rozšířit spolupráci Francie s Čínou a zaměřit se na vývoj menších typů reaktorů, než je stávající EPR (1700 MWe). Francouzská firma AREVA již v současnosti připravuje společně s japonským partnerem Mitsubishi Heavy Industries středně velký typ reaktoru s názvem Almea (1100 MW). Dle úřadu NPC se má do vývoje tohoto reaktoru zapojit i EdF a GDF Suez.

Protest proti prodloužení provozu německých JE

Německé hlavní opoziční strany Sociální demokraté (SPD) a Zelení (GP) podávají protest k nejvyššímu konstitučnímu soudu (Federal Constitutional Court) proti navrženému zákonu na prodloužení životnosti 17 provozovaných reaktorových bloků v Německu průměrně o 12 roků, který prosadila kancléřka Angela Merkelová v loňském roce. Parlamentní šéfové opozičních stran p. Steinmeier a p. Trittin to řekli na jednání v Berlíně dne 28.02.2011. Vzhledem k tomu, že tato změna nebyla posuzována v horní komoře parlamentu (Bundesrat), tak zástupci pěti zemí, kde vládne opozice, zkouší tento zákon znovu napadnout. Protijaderní aktivisté se v Německu opět aktivují a v minulých dnech probíhaly protestní akce v lokalitách JE Neckarwestheim blízko Stuttgartu.

Hodnocení vlivu černobylské havárie na zdraví obyvatel

Vědecký výbor OSN na účinky Ra záření (Unscear) vydal novou zprávu, ve které opakovaně hodnotí zdravotní účinky jaderné havárie v Černobylské JE v roce 1986 na populaci s časovým odstupem 25 let a s velkým množstvím nových údajů za toto období. Hlavní závěry této 173 stánkové studie potvrdily předchozí hodnocení, že radiační dávky obyvatelstva tří nejvíce zatížených zemí (Ukrajina, Bělorusko a Rusko) byly relativně velmi nízké a obyvatelstvo se nemusí obávat vážných zdravotních poškození. Střízlivé závěry OSN se podstatně liší od katastrofických hodnocení různých organizací, které proběhly tiskem v minulosti. Zpráva byla zveřejněna 28. února 2011 a její plné znění je možné najít na:
www.unscear.org/docs/reports/2008/Advance_copy_Annex_D_Chernobyl_Report.pdf

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku