Fukushima Daiichi 21. 3. 2011

Stav na jednotlivých blocích.

1. RB
- INES 5
- částečně natavená AZ, palivo je poškozeno
- integrita tlakové nádoby reaktoru (TNR) – neznámá (stabilní tlak)
- integrita tlakové nádoby kontejnmentu (TNK) – nepoškozena (stabilní tlak)
- nefunguje chlazení
- odpouští se periodicky tlak z kontejnmentu (dočasně zastaveno)
- vnější budova reaktorovy po výbuchu vodíku značně poškozena, střecha je pryč.
- do kontejmentu a do AZ reaktoru se pumpuje mořská voda mobilními čerpadly
- bazén skladování paliva – připravuje se podáním nové vody

2. RB
- INES 5
- částečně natavená AZ (palivo bylo zcela obnaženo), palivo je poškozeno
- integrita tlakové nádoby reaktoru (TNR) – neznámá, není informace o tlaku
- integrita tlakové nádoby kontejnmentu (TNK) – zřejmě je poškozený kontejnment (byl slyšet výbuch v oblasti systémů potlačení tlaku), zatím stabilní tlak
- nefunguje chlazení
- odpouští se periodicky tlak z kontejnmentu (dočasně zastaveno)
- mírně poškozena budova reaktorovny
- do AZ reaktoru se pumpuje mořská voda mobilními čerpadly
- do tlakové nádoby kontejnmentu – uvažuje se o vstřikování mořské vody (zatím ne)
- 20.3.2011, 15:00-17:20 hod se do bazénu skladování paliva pumpovala mořská voda mobilními čerpadly (40 m3)
- v neděli zprovozněno vnější elektrické napájení, probíhají obnovovací činnosti – zatím nezprovozněno chlazení

3. RB
- INES 5
- částečně natavená AZ, palivo je poškozeno
- integrita tlakové nádoby reaktoru (TNR) – neznámá (stabilní tlak)
- integrita tlakové nádoby kontejnmentu (TNK) – možná že nebude poškozena, tlak stoupl 20.3.2011 v 11:00 hod na 320 kPa, potom klesl ve 22:00 hod na 225 kPa.
- nefunguje chlazení
- do kontejnmentu a do AZ reaktoru se pumpuje mořská voda mobilními čerpadly
- dočasně zastaveno odpouštění tlaku z kontejmentu
- velmi je poškozena vnější budova reaktorovy výbuchem vodíku
- do bazénu skladování paliva se helikoptérou plnila vodou – ve čtvrtek 4x po sobě
- po čtyři dny až do pondělí 21.03.2011 se doplňuje voda do bazénu skladování paliva (policie, hasiči – požární cisterny a přenosná požární čerpadla)

4. RB
- INES 3
- všechno palivo bylo vyvezeno při odstávce do bazénu skladování paliva a zde došlo k plnému odhalení paliva ztrátou vody po nějakou dobu, potom voda opět doplněna
- je zde obava o vytvoření kritického stavu a obnovení štěpné reakce
- budova reaktorovny značně poškozena, na budově reaktorovny vznikl několikrát požár a výbuch vodíku, zůstala jen nosná konstrukce
- 14.03.2011 dosáhla voda v BS 84 °C a od té doby se chladí zvnějšku. stříká voda z hasičských čerpacích vozů (do neděle)

5. RB
- reaktor byl v dlouhodobé odstávce
- v reaktoru zůstalo nějaké palivo
- chlazení BS bylo obnoveno v neděli 20.03.2011
- v neděli zprovozněno vnější napájení, probíhají obnovovací činnosti
- do stěny reaktorovy navrtány otvory na odvětrávání vodíku

6. RB
- reaktor byl v dlouhodobé odstávce
- v reaktoru zůstalo nějaké palivo
- chlazení BS bylo obnoveno v neděli 20.03.2011
- v neděli zprovozněn havarijní DG a vnější napájení, probíhají obnovovací činnosti
- do stěny reaktorovy navrtány otvory na odvětrávání vodíku

Radiační situace
20.03.2011, 05:40 hod: západní brána: 269,5 µSv/h
21.03.2011, 13:00 hod: severně od provozní budovy 2105,0 µSv/h

Zdroj: Pravidelný přehled o situaci v JE Fukushima, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku