Fukushima Daiichi 23. 3. 2011

Tepco potvrdilo, že výška vln tsunami převýšila 14 m. Projektovaná je JE Fukushima Daiichi na 5,7 m a Daini 5,2 m (tyto hodnoty byly zvoleny pro zemětřesení na stupni 8 Richterovy stupnice). Budovy v JE byly 10-13 m nad úrovní moře.

1. RB
10:00 hod, 23.3.2011 - teplota AZ stoupla nad projektovou hodnotu 320°C a to na 400°C.
Proto se zvýšil počet čerpadel, které podávají vodu do reaktoru.

2. RB
16:07 do 17:01 hod, 22.3.2011 – do bazénu skladování doplněno 18 m3 mořské vody.

3. RB
15:10 do 15:59 hod, 22.3.2011 – požárníci kropili centrální část bloku 3 vodou z požárních vozů.
11:10, 23.3.2011 – požárníci kropili centrální část bloku 3 vodou z požárních vozů.
- připravuje se odzkoušení čerpadel, které budou čerpat vodu přímo do reaktoru.
- zprovozněno vnější napájení blokové dozorny, včetně osvětlení (od 13:43 hod, 22.3.2011)

4. RB
17:17 hod, 22.3.2011 – zahájeno podávání vody do bazénu skladování speciálním zařízením (pumpa na tekutý beton s dlouhou rukou) s kapacitou 50m3/hod po dobu 3 hodin.
11:10 hod, 23.3.2011 - pokračují.

- Vnější elektřina je přivedena i na bloky 1,2,4, ale před připojením spotřebičů probíhá jejich údržby, protože byly zaplaveny vlnou tsunami.
- 04:15, 23.3.2011 – bylo zprovozněno měření teploty povrchu reaktorů na blocích 1,2,3.

Radiační situace 23.3.2011, 11:10 hod jap. času:
Hlavní brána: 226,8 µSv/h

Tepco potvrdilo, že 21.3.2011 ve vzorcích z moře byly detekovány některé radioaktivní nuklidy v prostorech výpustí z bloků 1-4. Koncentrace J131 byla 126,7x vyšší než je limit a Cs134 bylo 24,8x vyšší než limit, Cs137 bylo 16,5x vyšší než limit.

Fukushima Daiichi 22. 3. 2011

V Po, 21.03.2011 bylo zprovozněno provizorní vnější elektrické napájení na blocích: 1, 2, 5, 6. Provizorní kabely jsou nataženy do přenosných rozváděčů a z nich do rozvodů JE.

Probíhají práce na zprovoznění napájení a ventilace blokových dozoren na 1. a 2. RB, monitorovacího systému v kontejmentech, a v rozváděčích SkŘ. Dále se prověřuje provozuschopnost velkých elektromotorů.

Probíhají práce a příprava na provizorním připojení napájení na 3. a 4. RB.

Nové kabely byly úspěšně instalovány a připojeny na transformátory 5. a 6. RB.

Zatím však nebylo zprovozněno chlazení bazénů skladování, protože se objevuje nad bloky pára a dým. Z 2. RB se zdá, že vystupuje pára a z 3. RB mlhavý kouř (v 15:55 hod z prostoru nad bazénem skladování, v 18:00 hod kouř přestal).

Následně v 18:20 hod z 2. RB vystupuje bílý kouř.

Probíhá zjišťování příčin těchto úniků páry a dýmu.

1., 2., 3. RB – pokračuje vstřikování mořské vody do bloků

Bazény skladování 3. a 4. RB – požární technikou se vstřikuje voda do bazénů skladování paliva.

V okolí bazénů skladování se zatím radiační situace nemění.

5. a 6. RB

Od 19.03.2011 probíhá odvod zbytkového tepla z bazénů skladování pomocí standardních čerpadel s vnějším napájením, takže bylo možné vypnout havarijní dieselgenerátory na těchto blocích. Teplota vody poklesla a je stabilní.

Zdroj: Pravidelný přehled o situaci v JE Fukushima, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku