Výběr zpráv ze sítě NucNet - 12. týden 2011

Zátěžové testy pro evropské JE

Členské státy EU se dohodly na provedení „zátěžových testů“ provozovaných jaderných elektráren v Evropě. Tyto zátěžové testy mají zahrnovat analýzy na seismicitu, úroveň ochrany proti záplavám a teroristickým útokům. Tuto iniciativu zahájilo mimořádné jednání zástupců členských zemí EU, jaderných regulátorů a představitelů průmyslu dne 15.03.2011 v Bruselu. Ministři energetiky členských zemí EU se na tom následně dohodli v Bruselu dne 21. března 2011. Do této iniciativy chtějí zapojit i okolní země, aby provedly podobné hodnocení. V prohlášení EU se říká, že zátěžové testy by měly zahrnovat komplexní ohodnocení rizik a hodnocení bezpečnosti. Dále zde mají být zohledněny typy reaktorů, jejich stáří a technické parametry jejich chladicích systémů. Ministři rozhodli, že skupina jaderných dozorů ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) a další odpovídající instituce by měly pomoci definovat rozsah a obsah těchto testů. Pan Tamas Fellegi, předseda rady ministrů řekl, že kritéria by měla být konečně stanovena až po vyhodnocení událostí v Japonsku a že doufá, že testy budou provedeny do konce tohoto roku. Pan Günther Oettinger, komisař EU pro energetiku, v této souvislosti zdůraznil potřebu společných standardů EU. Z 27 zemí EU 14 zemí provozuje JE.

Kritéria pro zátěžové testy

EURELECTRIC chce být také zapojena do stanovení kritérií na zátěžové testy JE. První technická diskuse k těmto kritériím (zemětřesení, tsunami, záplavy, teroristické útoky) se bude konat v rámci mimořádného jednání ENEF (WG: safety & risk assessment of nuclear facilities) dne 24.03.2011 v Albert Borschette Conference Centre v Bruselu. Na jednání budou také zástupci EURELECTRIC a FORATOM. Záměrem EK je mít návrh těchto kritérií do konce 06/2011 a začít s jejich implementací v druhé polovině roku 2011. Dosud není zcela jasné co tzv. „zátěžové testy“ budou znamenat a jak se toto doplňkové hodnocení bude lišit od stávajícího hodnocení bezpečnosti, které se provádí ve členských zemích a na provozovaných JE standardním způsobem.

Nový dokument WANO v souvislosti s událostmi v JE Fukushima

WANO vydalo v této souvislosti nový dokument SOER (Significant Operation Experience Report) 2011-2, který je reakcí na poškození jaderného paliva v blocích JE Fukushima Daiichi zemětřesením a vlnami tsunami, a je též zaměřen na verifikaci připravenosti jaderných elektráren na různé typy živelných havarijních situací. Členské JE musí reportovat WANO do konce dubna 2011 stav konkrétních oblastí zajištění bezpečnosti v případě živelných událostí (zemětřesení, záplavy). Na toto téma existuje další WANO SOER 2002-1: „Nepříznivé počasí“ (z roku 2002), který požaduje také řadu opatření k zamezení následků vlivů počasí na bezpečný provoz JE.

Reakce na události v JE Fukushima

Vlády zemí v Evropě a ve světě reagovaly na události v JE Fukushima v Japonsku různým způsobem – Německo se rozhodlo odstavit sedm svých nejstarších JE do června 2011 (na přezkoumání jejich bezpečnosti), Švýcarsko dočasně zrušilo povolení jaderného dozoru pro výstavbu nových jaderných bloků, Ćína provedla to stejné. Ruská vláda deklarovala svou připravenost provést bezpečnostní testy svých JE a oznámila, že provede urgentní analýzu svého jaderného sektoru. Velká Británie schválila novou strategii vyřazování starých JE. Další země jako Polsko, Itálie a Slovensko potvrdily svůj záměr pokračovat v budování jaderné energetiky. Španělsko, které má reaktory podobného typu jako ve Fukushimě, oznámilo, že plánuje provést bezpečnostní revize všech svých JE.

Prohlášení VGB k událostem v JE Fukushima

Vědecká rada VGB (expertní organizace pro energetiku VGB PowerTech) vydala prohlášení k událostem na JE v Japonsku. 30 profesorů této inženýrské organizace apeluje na to, aby v Evropě probíhala objektivní a faktická diskuse kolem činnosti v JE Fukushima Daiichi a jejich vliv na evropské jaderné elektrárny. Vědecká rada je udivena jakým způsobem se vede současná veřejná a politická diskuse v Německu, bez detailních znalostí o situaci v Japonsku. Německé JE jsou provozovány na nejvyšší bezpečnostní úrovni a tato skutečnost je vnímána i celou odbornou mezinárodní veřejností. Vědecká rada nabízí svou expertýzu pro veřejnou i odbornou diskusi.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku