Fukushima Daiichi 31. 3. 2011

Z bloků 1-4 občas vystupuje pára (není to soustavně). Probíhá postupné doplňování vody do bazénů skladování vyhořelého paliva, dle potřeby. Všechny bloky mají přivedeno náhradní vnější napájení nově položenými kabely, všechny blokové dozorny mají nyní osvětlení.

Radiační situace dne 31.3.2011, 21:00 hod
0.94 mSv/h – v jižní části od Provozní budovy
148 µSv/h – na hlavním vchodu do JE
70 µSv/h – na 2.západním vchodu

1. RB
- Do tlakové nádoby reaktoru (TNR) se vstřikuje čistá voda náhradními elektrickými čerpadly již od 29.3.2011.
- Na blokobé dozorně 1, na ovládacích panelech bylo obnoveno napájení.
- Od 24.-29.3.2011 pumpovali vodu z podlah strojovny turbíny do kondenzátoru. Odčerpávání bylo zastaveno z důvodu, že kondenzátor byl plný.
- Radiační situace:
- V horní části kontejmentu (drywell) – 30.3.2011 - 37.7 Sv/hr
- Ve spodní části kontejmentu, v kondenzátoru (suppression chamber) - 18.2 Sv/hr

2. RB
- Do TNR se vstřikuje čistá voda náhradními elektrickými čerpadly již od 27.3.2011.
- V drenážních kanálech je hladina vody s dávkovým příkonem na povrchu cca 1 Sv/hr
- Radiační situace:
- V horní části kontejmentu (drywell) – 30.3.2011 - 39.6 Sv/hr
- Ve spodní části kontejmentu , v kondenzátoru (suppression chamber) -1.26 Sv/hr

3. RB
- Do TNR se vstřikuje čistá voda náhradními elektrickými čerpadly již od 28.3.2011.
- V drenážních kanálech je hladina vody s dávkovým příkonem na povrchu cca 1 Sv/hr
- Radiační situace:
- V horní části kontejmentu (drywell) – 30.3.2011 - 26.8 Sv/hr
- Ve spodní části kontejmentu , v kondenzátoru (suppression chamber) -1.09 Sv/hr

4. RB
- K periodickému doplňování vody do bazénu skladování paliva se používá pumpa na beton s dlouhým manipulačním ramenem, které umožňuje přesné podání vody do bazénu.

5.-6. RB
- Oba bloky jsou již napájeny z vnějšího elektrického napájení a jsou v klidu, odstavené, s normálními parametry.

Další informace

(30.-31.3.2011)

Každý z bloků 1-4 má podzemní kanály, které spojují sklepní prostory pod budovou strojovny turbíny s vnějšími prostory a těmito kanály vedou potrubní a kabelové trasy.

Bylo zjištěno, že tyto kanály jsou zaplavené vodou, patrně vlnami tsunami. Nicméně v některých se objevila radioaktivita, jejíž zdroj není zatím vyjasněn. Zejména kanál z 2. RB – voda na povrchu dosahovala dávkového příkonu kolem 1 Sv/hod. Není také jasné, jestli se jedná o místní radioaktivitu nebo celého objemu cca 6000 m3. V ostatních kanálech 1., 3., a 4. bloku je též voda, ale dávkové příkony jsou okolo 0,4 mSv/hod.

Kanály jsou zřejmě důvodem proč byla zjištěna voda ve strojovnách. Voda se postupně odčerpává do bazénů kondenzátorů.

Další plánované činnosti

1) Kontaminované vody se přečerpají do ropných tankerů
2) Poškozené budovy budou pokryty speciálními plachtami, které zamezí dalšími roznosu radioaktivity
3) Po odčerpání vody z podlah technologických systémů se použije speciální roztok, který se rozstřikuje na kontaminované povrchy a po jeho ztuhnutí vytvoří povlak, který zamezí dalšímu šíření kontaminace.

Zdroj: Pravidelný přehled o situaci v JE Fukushima, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku