Zátěžové testy jaderných elektráren proběhnou na podzim

Zátěžové testy evropských jaderných elektráren, o jejichž potřebě rozhodli poslanci Europarlamentu začátkem dubna, budou dobrovolné a uskuteční se ve druhé polovině letošního roku. Mají posoudit, jak by evropské reaktory zvládly podobnou krizovou situaci, jaká postihla elektrárnu Fukušima 1.

Obsah těstů doporučilo Sdružení jaderných regulačních orgánů Evropy (WENRA), které stejně jako Světová asociace provozovatelů jaderných zařízení (WANO) a Mezinárodní agentura pro atomovou energie (MAAE) soustavně sledují a vyhodnocují provozní zkušenosti ze všech jaderných elektráren ve světě.

Na základě prvních analýz havárie způsobené vlnou tsunami vyvolanou ničivým zemětřesením se bude zejména prověřovat, jak by evropské jaderné elektrárny obstály při

- zemětřesení větším, než na jaké jsou projektované
- záplavách
- ostatních extrémních venkovních podmínkách v závislosti na lokalitě
- dlouhodobé úplné ztrátě napájení
- dlouhodobé ztrátě chlazení
- havarijním tavení paliva včetně účinků hromadění vodíku
- zhoršení podmínek ve skladu použitého paliva, včetně ztráty stínění.

Realizace a vyhodnocení testů bude v kompetenci národních regulátorů (v Česku SÚJB). Podrobná specifikace testů bude připravena během května. Samotné testy by měly trvat šest měsíců a další tři měsíce budou mít regulátoři na vyhodnocení.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku