Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2011

Revize hodnocení poškození jaderného paliva JE Fukushima

Společnost TEPCO, provozovatel poškozené JE Fukushima-Daiichi vlnou tsunami, provedla revizi hodnocení poškození jaderného paliva v blocích 1-3 této elektrárny. Dne 27.4.2011 vydala společnost TEPCO nové odhady, poté co jaderný dozor NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) požadoval ověření správnosti původních hodnot z 15.03.2011. Na bloku č. 1 snížila očekávané poškození z původního odhadu 70 % na 55 %. Procenta vyjadřují počet palivových kazet s poškozením pokrytí palivových proutků. Výpočty jsou založeny na úrovni radioaktivity ve vodní a suché části primárního kontejmentu („wet well“ a „dry well“). Naopak pro bloky 2 a 3 zvýšila hodnoty poškození paliva z 5 % na 35 % (2. RB) a na 30 % (3. RB).

Nové napájení pro JE Fukushima

Na JE Fukushima-Daiichi byla dne 26.4.2011 dokončena oprava vysoko napěťového napájení elektrárny a jeho propojení s vnější sítí. Elektrárna je propojena se sítí třemi vnějšími linkami (vždy 2 bloky na jeden zdroj), ale nové napájení zajišťuje vzájemné propojování vývodů v případě ztráty některého ze zdrojů. Během prací na rozvodnách byla JE postupně odpojena od vnější sítě a elektrické napájení technologických systémů, jenž chladí reaktory, zajišťovaly DG.

Exelon kupuje energetickou Skupinu Constellation Energy

Společnost Exelon, největší provozovatel JE a jedna z největších energetik v USA, kupuje energetickou Skupinu Constellation Energy za cenu cca 7,9 miliard USD (5,3 miliard EUR). Nově vzniklá společnost si ponechá jméno Exelon a její výrobní kapacita v jádře bude 19 000 MWe. Společnost Exelon Nuclear vlastní asi 20 % všech jaderných elektráren v USA (17 reaktorových bloků na 10 lokalitách: Braidwood, Byron, Clinton, Dresden, LaSalle, Limerick, Oyster Creek, Peach Bottom, Quad Cities a Three Mile Island v Pensylvánii, Illinois a New Jersey). Její výrobní kapacitu tvoří z 93 % jaderné elektrárny. Společnost Constellation Energy Nuclear Group (CENG) je společným podnikem Constellation Energy a EDF Group a provozuje 5 reaktorových bloků v lokalitách Calvert Cliffs, R.E. Ginna a Nine Mile Point.

Nové hodnocení nakládání s použitým jaderným palivem v USA

Japonská krize vyvolala nové hodnocení „nakládání s použitým jaderným palivem“ – říká studie MIT (Massachusetts Institute of Technology). Studie byla vydána dne 26.4.2011 a říká, že události ve JE Fukushima-Daiichi staví prioritu nakládání s použitým JP na čelné místo a mohou znamenat zvýšení nákladů na nové JE. Fakt, že při událostech ve Fukushimě hrálo uskladněné použité JP v budovách reaktorů významnou roli, dokazuje důležitost a urgentnost se zabývat touto otázkou. Tato záležitost se stává ještě aktuálnější v USA, kde roste množství těchto odpadů v lokalitách stávajících JE (a není dořešena otázka konečného úložiště). MIT silně doporučuje vybudování regionálních meziskladů použitého JP, kde by bylo pod lepší kontrolou než v jednotlivých současných lokalitách JE. Autoři upozorňují na dva další možné následky událostí ve Fukushimě: náklady na nové JE se patrně zvýší z důvodu ošetření těchto rizik a dále podpora veřejnosti stavbě nových JE (která v USA roste) se pravděpodobně zastaví nebo bude dočasně stagnovat. „Jedním z důležitých aspektů, které mohou ovlivnit veřejné mínění vzhledem k pokračování rozvoje jaderné energetiky je stanovení jasné politiky nakládání s použitým JP“, říká se ve zprávě. Zpráva MIT je na adrese:
http://web.mit.edu/mitei/research/studies/nuclear-fuel-cycle.shtml

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku