Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2011

Posílení standardů JB a Kultury bezpečnosti

Pan Yukiya Amano, generální ředitel MAAE, vystoupil na jednání speciálního výboru OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) v Paříži a volal po značném posílení standardů JB a Kultury bezpečnosti tak, aby byla vždy zajištěna jejich priorita. Důvěra světové veřejnosti v jádro je po Fukušimě značně otřesena, a proto je třeba intenzivně pracovat na zvyšování bezpečnosti JE a zajištění transparentnosti radiačních rizik. Sedm týdnů po vlně tsunami je situace na JE Fukushima stále vážná. Nejdůležitější je nyní bezpečnostní stabilizace této JE. Představitelé TEPCO nedávno představili veřejnosti mapu k dosažení tohoto cíle, která má trvat nejméně 1 rok. Provozovatelé JE na celém světě nyní provádějí řadu opatření a analýz jak využít zkušeností z této elektrárny. Agentura MAAE pořádá v termínu 20.-24.06.2011 ministerskou konferenci k události na JE Fukushima v Japonsku, kde se budou řešit otázky bezpečnostní politiky JE, technické záležitosti a odolnosti JE proti působení několika rizik současně, připravenost na black-outy, havarijní napájení a ochrana použitého JP v havarijních podmínkách. Na konferenci plánuje MAAE promítat video ze zahájení mise OSART na EDU (pozn. autora).

Národní skupina rychlého nasazení ve Francii

Společnost EDF plánuje zřídit národní skupinu rychlého nasazení (Task Force) pro rychlou reakci na případné události na francouzských JE. Společnost EDF předkládá jadernému dozoru (ASN) návrh programu bezpečnostních opatření pro jejich JE, které vyvolala Fukushima. Tato skupina má být vybavena mobilními prostředky pro havarijní dodávku elektřiny a vody, speciálními transportními prostředky a příslušnými lidskými zdroji, které mohou být mobilizovány během 24-48 hodin. Další plánovaná opatření zahrnují hodnocení technických a lidských prostředků, které jsou nyní k dispozici pro řešení havarijních situací, a dále plánují provést hloubkovou revizi projektů stávajících JE společnosti EDF.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku