Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2011

Termín pro kritéria na stress testy

Evropské komise říká, že nestanovila žádný konečný termín pro kritéria na „stress testy“ jaderných elektráren v EU v rámci hodnocení bezpečnosti jako reakce na události ve Fukushimě. Nicméně komisař pro energetiku p. Gunther Oettinger by chtěl ještě zařadit do těchto testů také pokrytí rizik, vyplývajících z možnosti teroristických útoků na jaderná zařízení. Mluvčí komisaře pro energetiku paní Marlene Holznerová řekla v úterý novinářům, že Evropský koncil a evropské národní jaderné dozory se musí na těchto záležitostech nejprve dohodnout. Komisař Oettinger trvá na zařazení hodnocení odolnosti jaderných zařízení v EU proti teroristickým útokům do současného hodnocení elektráren, ale tento požadavek naráží na fakt, že pokud budou následné zprávy zveřejněny, tak se to dotýká zájmů národní bezpečnosti a s tím nebudou členské státy souhlasit. Tyto „zátěžové testy“ mají být provedeny na všech jaderných elektrárnách v EU v podobě ohodnocení jejich bezpečnostních hranic z pohledu extrémních vnějších rizik, po zkušenostech z událostí, které postihly japonskou Fukushimu. Generální shromáždění regulátorů ENSREG bude zahrnovat představitele 27 národních jaderných dozorů. Francouzský jaderný dozor se již v Po minulý týden vyjádřil, že jejich testy nebudou obsahovat řešení teroristických rizik. Mluvčí Holznerová dále řekla, že: „Zátěžové testy jsou dobrovolné, ale členské země podepsali deklaraci na Evropském koncilu dne 23.-24. března 2011, že provedou toto hodnocení a ty zařízení, která neprojdou těmito testy budou buď odstavena nebo zajistí, že mohou vydržet přírodní katastrofy“.

Bezpečnostní kontroly na 150 jaderných zařízeních ve Francii

Francouzský jaderný dozor ASN (Autorité de Sűreté Nucléaire) oznámil specifikaci a časový plán na provedení bezpečnostních kontrol (v souvislosti s Fukushimou) na 150 jaderných zařízeních ve Francii. Tyto kontroly nazývá “doplňkovým bezpečnostním hodnocením“, které je zaměřené na ocenění odolnosti jaderných zařízení proti extrémním událostem, dle zkušeností z události dne 11. března 2011 v Japonsku na JE Fukushima-Daiichi. Ve svém prohlášení ze dne 9.05.2011 ASN říká, že tímto hodnocením projde všech 58 jaderných bloků, jenž provozuje společnost EDF a též 3. blok v lokalitě Flamanville, který je tč. ve výstavbě. Kromě energetických reaktorů budou hodnocení podrobeny i ostatní jaderné zařízení jako např. výzkumný reaktor Osiris v Saclay; Jules Horowitz reaktor v Cadarache; velká centra jaderného palivového cyklu, vč. přepracovacích zařízení použitého jaderného paliva fy Areva v La Hague, výroba paliva typu „mixed-oxide“ v Melox a dvou obohacovacích závodů v Tricastin. Seznam zahrnuje i mezinárodní experimentální reaktor ITER v Cadarache v jižní Francii. Provozovatelé jaderných zařízení byli požádáni, aby předložili svoje navrhované metodiky na provedení hodnocení do 1.06.2011 a výsledky k termínu 15. září 2011 (pro jaderné elektrárny). Pro ostatní provozovatele JZ je termín předložení výsledků hodnocení prodloužen do 15.01.2012. Požadavky na bezpečnostní doplňkové hodnocení zahrnují analýzy odolnosti zařízení na seismické události nad rámec projektových limitů a na totální zaplavení lokality. Provozovatelé musí také analyzovat tzv. hraniční/krajní efekty („cliff effects“), kdy se mohou neúměrně akumulovat události různého typu, např. zemětřesení a záplavy. Na tyto rizika musí provozovatelé navrhnout uspokojivé praktické řešení. ASN plánuje, že po obdržení výsledků je bude asi dva měsíce studovat, než předloží zprávu k odsouhlasení francouzské vládě.

Riziko prasklé tlakové nádoby na 1. bloku JE Fukushima

Společnost TEPCO potvrdila, že na 1. bloku JE Fukushima-Daiichi je zřejmě prasklá tlaková nádoba reaktoru (TNR), protože se zde nedaří držet hladinu, přestože se doplňuje cca 150 t vody/24 hodin. Společnost vyslala 10.05.2011 pracovníky provést kontrolu na místě, protože bylo podezření, že měřicí čidlo nepracuje a tito zjistili, že hladina vody byla cca 1 m pod spodní částí palivových kazet a že voda zřejmě uniká do prostoru primárního kontejmentu. Horní část palivových kazet (cca 1,5 m z celkové délky 4 m) je roztavena a předpokládá se, že na dně TNR se bude nacházet tzv. corium – tj. tavenina obsahující zbytky paliva, pokrytí, vnitřních materiálů aktivní zóny. Společnost TEPCO říká, že situaci bude dále sledovat a zvýšili množství podávané vody na 190 t/den. Připravují zaplavení celé TNR a primárního kontejmentu vodou, aby udrželi dostatečné chlazení nataveného paliva v reaktoru.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku