Velká Británie zakládá Zelenou investiční banku

Vince Cable: Chystáme revoluci v energetice, dopravě a nakládání s odpady

Emise oxidu uhličitého se do roku 2025 sníží na polovinu

Britský plán vybudovat do roku 2020 jaderné bloky o výkonu 6000 MW (tří Temelínů) přijde na 17 miliard liber, tedy na zhruba půl biliónu korun. Současně se na rozvoj přenosových sítí musí vynaložit další 4,7 miliardy liber. Jen do energetiky se při rozvoji zelené ekonomiky musí ve stejné době investovat až 200 miliard liber, uvádí se ve zprávě ministerstva pro podnikání, inovace a dovednosti, o níž informovala informační síť NucNet.

Velká Británie chce během příštích 14 let omezit veškeré emise skleníkových plynů na polovinu, uvedl při prezentaci zprávy státní tajemník Vince Cable. Je proto zapotřebí revolučním způsobem změnit energetiku, dopravu a infrastrukturu odpadového hospodářství, dodal. Jaderná energetika bude hrát klíčovou roli společně s mořskými větrnými parky, uhelnými elektrárnami vybavenými systémem separace a ukládání CO2 (CCS), zdroji využívajícími energii moře a nabíjecími stanicemi pro elektromobily.

Rozvoj nové ekonomiky podpoří speciálně vytvořená Zelená investiční banka, první svého druhu na světě. Umožní alokovat zdroje do nové ekologické infrastruktury, kde je návratnost kapitálu už ze své podstaty velice dlouhá. Cable předpokládá také vznik Národního infrastrukturálního plánu a počítá s reformou trhu s elektřinou, daňovými změnami ve prospěch ochrany klimatu, zavedením podpor pro vytápění obnovitelnými zdroji a revizí odpadového hospodářství.

Další informace:

Velká Británie provozuje v současné době 19 jaderných bloků o výkonu 10 962 MW. Nejstarší běžící s 230megawattovým reaktorem GCR (plynem chlazený a grafitem moderovaný) Oldbury-A1 byl poprvé připojen v roce 1967 doposud podle MAAE vyrobil 61 miliard kWh elektřiny. Zatím poslední Sizewell-B o výkonu 1250 MW, jediný britský s tlakovodním reaktorem, dodal do sítě 110 miliard kWh

Plánuje se výstavba čtyř bloků o výkonu 1670 MW každý, ve výhledu je dalších devět bloků o celkové kapacitě 12 tisíc MW, uvádějí statistiky Světové nukleární asociace. Pilířem britské energetiky zůstává nadále zemní plyn (47,7 % vyrobené elektřiny) následovaný uhlím (25,8 %). Jaderný proud se na energetickém mixu podílí 18 %.Na obnovitelné zdroje reprezentované v první řadě větrníky připadá 6,6 %, udává energetická společnost EDF

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku