Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2011

Poslední analýzy průběhů fyzikálních dějů na poškozených blocích JE Fukushima-Daiichi

Společnost TEPCO zveřejnila svoje poslední analýzy průběhů fyzikálních dějů na poškozených blocích JE Fukushima-Daiichi a z nich vyplývá, že na 1. bloku se pravděpodobně většina palivových článků roztavila již po cca 16 hodinách od okamžiku, kdy elektrárnu zasáhlo zemětřesení a vlny tsunami, dne 11.03.2011. Analýzy ukazují, že došlo k mnohem většímu poškození AZ, než se původně odhadovalo a že se palivo roztavilo a proteklo na dno tlakové nádoby reaktoru (TNR) v důsledku ztráty chladicích systémů. Výpočtem bylo zjištěno, že již po 4,5 hodinách od odstavení reaktoru, vlivem výpadku napájení došlo k poklesu hladiny v R pod úroveň horní části jaderného paliva a toto se začalo přehřívat. Za cca 5 hodin po odstavení R dosáhla teplota paliva již kritické úrovně 2800 °C a začalo se tavit. 16 hodin od odstavení R roztavená aktivní zóna – kórium - klesla na dno TNR. TEPCO říká, že teplota v TNR poklesla, jakmile začali vstřikovat vodu do R, tj. cca 20 hodin po odstavení R (dne 12.03.). Roztavené kórium však způsobilo ve dně TNR s největší pravděpodobností menší díry a těmito dírami dnes uniká radioaktivní materiál a voda do kontejmentu. TEPCO tvrdí, že vstřikování vody do TNR, se kterým začali dne 12.03.2011 zajišťuje, že nedojde k dalšímu významnějšímu poškození dna TNR. V současné době se zbytkové teplo úspěšně odvádí, teploty okolních materiálů jsou stabilní nebo mírně klesají.

Kontrolní mise MAAE do Japonska

Mezinárodní agentura pro atomovou energii MAAE připravuje v 21. týdnu vyslání speciální kontrolní mise do Japonska k ohodnocení událostí v JE Fukushima-Daiichi. Kontrolní tým se skládá z 20 expertů z 10 zemí a provede v období 24.05.-2.06.2011 předběžné hodnocení bezpečnostních otázek spojených událostí. Vedoucím týmu je p. Mike Weightman, vedoucí inspektor z jaderného dozoru V. Británie. Výsledky svého hodnocení předloží tým na ministerské konferenci MAAE, která se bude konat ve Vídni v termínu 20.-24.06.2011 na téma: Bezpečnost JE po Fukušimě. V souvislosti s touto misí MAAE oznámil japonský ministerský předseda p. Naoto Kan, že Japonsko také ustanoví svoji vlastní vyšetřovací komisi, která bude nezávislá na současném řídícím havarijním štábu a výsledky šetření budou zveřejněny. Premiér Kan řekl, že komise má zkoumat nejen technické aspekty událostí ve Fukushimě, ale i existující infrastrukturu a také institucionální kulturu a její vlivy.

Bezpečnost finských JE v souvislosti s událostí na JE Fukushima

Finský jaderný dozor STUK vydal minulý týden prohlášení, že v současné době nejsou nutné žádné okamžité opatření pro zlepšení bezpečnosti finských jaderných elektráren v souvislosti s událostí na JE Fukushima-Daiichi v Japonsku. Ministerstvo práce a hospodářství pověřilo jaderný dozor STUK provést hodnocení jak jsou obě finské JE Olkiluoto a Loviisia připraveny čelit extrémním událostem v podobě záplav a dalších klimatických katastrof. Hodnocení má směřovat na funkcionalitu elektráren a jak zajistí elektrické napájení během různých poruch a při extrémních situacích. Jaderný dozor STUK vyhodnotil, že přírodní podmínky, které způsobily havárii ve Fukushimě – silné zemětřesení a vysoké vlny tsunami nejsou ve Finsku možné, ale přesto nařídil provozovatelům obou JE připravit řešení pro “mimořádné přírodní podmínky“. Budou se muset postupně připravit na extrémně nepravděpodobné a možná i fyzicky nemožné extrémní záplavy. Dále se bude zkoumat jak budou důležité systémy pracovat i během zemětřesení mnohem větších rozměrů než je pravděpodobné ve Finsku. Stejně tak do bezpečnostních hodnocení budou zahrnuty i extrémní mrazy a extrémní teploty, jenž dosud nebyly v takových hodnotách v pravidelných hodnoceních uvažovány.

Výstavba první jaderné elektrárny v Polsku do roku 2020

Polský parlament schválil minulý týden balíček zákonů, zahrnujících opravený Atomový zákon a další zákony pro budoucí investory do jaderné energetiky. Tyto zákony připravují cestu pro výstavbu první jaderné elektrárny v Polsku do roku 2020. Zákon prošel parlamentem poměrem hlasů 407-2 a nyní je nachystán pro kontrolu v Senátu a na podpis prezidenta Bronislawa Komorowského. Zákony mají vejít v platnost od 1. července 2011, aby mohl co nejdříve začít proces přípravy investic a budování jaderné energetiky v Polsku. Budoucí investor musí dle těchto zákonů prokázat, že má dostatek financí pro dokončení požadovaného projektu. Dále je v legislativě stanovena minimální suma na potenciální jaderné škody pro investora ve výši 300 milionů SDR (Special Drawing Rights), což je mezinárodní monetární jednotka používaná pro bankovní transakce (složená z různých měn) Mezinárodním měnovým fondem. První JE má mít výkon 3000 MW a druhá se stejným výkonem se připravuje do roku 2030. Vláda pověřila jednu z největších energetik v zemi PGE Polska Grupa Energetyczna SA ve spolupráci s mezinárodním konsorciem (má být ustanoveno v dohledné době) k výstavbě obou těchto JE.

Velká Británie nezmění své plány na výstavbu nových JE

18. května oznámil ministr pro energetiku p. Chris Huhne, že V.B. nezmění své plány na výstavbu nových JE. Krátce před jeho prohlášením vydal britský úřad pro jadernou bezpečnost zprávu, podle níž britským jaderným elektrárnám nehrozí podobná přírodní katastrofa, která vyřadila z provozu japonskou Fukušimu. Úřad ale podle agentury AFP také vydal 26 doporučení pro zlepšení jaderné bezpečnosti - mimo jiné by měla být přijata opatření k ochraně jaderných elektráren v záplavových oblastech nebo zajištěny prostředky, jak se vypořádat s dlouhodobým přerušením dodávek elektřiny do elektrárny. V současnosti Británie vyrábí elektřinu v deseti elektrárnách, které mají celkem 19 reaktorů. V nadcházejících letech by chtěla zprovoznit dalších deset reaktorů. "Chceme, aby jádro nadále bylo součástí našeho nízkouhlíkového energetického mixu," prohlásil Huhne. Odvolal se přitom na závěry úřadu pro jadernou bezpečnost, podle nichž může Británie v provozu jaderných elektráren pokračovat. Úřad prošetřoval stav britských jaderných zařízení kvůli katastrofě, která postihla japonskou jadernou elektrárnu Fukušima. "Extrémní přírodní úkazy, které předcházely nehodě ve Fukušimě - zemětřesení o síle devíti stupňů (Richterovy škály) a následná obří tsunami - nejsou v Británii pravděpodobné," uvedl dnes v předběžné zprávě šéf britského úřadu Mike Weightman. Zdůraznil, že britské elektrárny jsou přes 1500 kilometrů od nejbližšího velkého geologického zlomu, který by mohl zemětřesení způsobit. Nyní provozované britské elektrárny jsou také podle něj jiného typu než Fukušima.

Evropské jaderně energetické fórum v Praze

Ve dnech 19.-20. května 2011 proběhlo v Praze 6. plenární zasedání Evropského jaderně energetického fóra (ENEF). Jednání se účastnilo více než 320 delegátů ze členských zemí EU, představitelů vlád, parlamentů, průmyslu, nevládních organizací, tisku a dalších zainteresovaných stran. Fórum zahajovali premiéři obou pořádajících zemí – za ČR vystoupil Petr Nečas a za Slovensko Iveta Radičová, kteří oba zásadně podpořili rozvoj jaderné energetiky v obou zemích. Za Evropskou komisi vystoupil Gunter Oettinger, komisař pro energetiku. Hlavní témata byly ovlivněny diskusemi kolem zátěžových testů po událostech ve Fukushimě. Nicméně řada zemí deklarovala, že budou dál pokračovat v přípravě výstavby nových bloků a rozvoji jádra: Francie, V. Británie, ČR, Slovensko, Polsko, Finsko, Holandsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko. Komisař Oettinger již nebyl tak striktní při svém projevu v zařazení teroristických rizik do zátěžových testů, ale více prosazoval potřebu zařadit ocenění vlivu lidského činitele na bezpečnost JE. V zásadě se všichni shodli na tom, že toto připravované hodnocení JE je věcí národních jaderných dozorů a ty k němu přistupují na základě rozsahu doporučení sdružení WENRA a ENISS. Mezinárodní objektivitu má zajistit peer review složené z mezinárodních expertů, kteří mají zkoumat jednotlivé národní zprávy z provedených hodnocení. V závěru roku 2011 se tyto zprávy mají zveřejnit.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku