Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2011

Konečná podoba stress testů

Evropská komise vydala dne 25.05.2011 prohlášení o konečné podobě tzv. „stress testů“, kterými má projít všech 143 reaktorových bloků v EU. Po dlouhých jednáních EK, expertní skupiny ENSREG, regulátorů členských zemí, ENEF a dalších subjektů bylo dosaženo určitého kompromisu v jednáních kolem původních návrhů, které předložila WENRA a které byly vystaveny politickému tlaku na rozšíření o rizika teroristických útoků. Eurokomisař pro energetiku p. Günther Oettinger potvrdil, že stress testy v EU se budou týkat resistence jaderných zařízení především na přírodní živly (zemětřesení, voda a další klimatické katastrofy) a dále na selhání člověka a činnosti, jenž by ovlivnili ztrátu bezpečnostních funkcí nebo řízení těžkých havárií (např. poruchy v síti, pády letadel, požáry). Stress testy nebudou v této etapě zahrnovat hodnocení rizik teroristických útoků a aspekty fyzické ochrany. Ty budou řešeny separátně a na jiné úrovni. Celý proces těchto testů má tři etapy: v první provedou vlastníci licence audity, zpracují zprávu a předloží ji národním regulátorům. Tito ohodnotí tyto dílčí zprávy a zpracují národní zprávu za každou členskou zemi. Poté následuje etapa mezinárodního peer review, kdy se tyto zprávy podrobí mezinárodnímu posouzení. Nakonec bude zpracována celková zpráva za EU, která bude zveřejněna (asi v polovině roku 2012). EK se chystá pozvat okolní země (Rusko, Ukrajina, Arménie, Švýcarsko, Turecko a Litva), aby se též účastnili na těchto hodnoceních.

Švýcarsko se chystá ukončit využívání jaderné energetiky

Švýcarská vláda vydala prohlášení, že se chystá ukončit využívání jaderné energetiky a vyřadit svoje jaderné bloky z portfolia zdrojů do roku 2034. Ve svém návrhu (který by muselo schválit referendum a následně Parlament) říká, že nebude obnovovat stávající jaderné bloky (5 bloků) v JE Beznau, Leibstadt, Gösgen a Mühleberg, až skončí jejich životnost. Švýcarský energetický průmysl toto rozhodnutí silně kritizuje jako nezodpovědné a poukazuje na reálné riziko ztráty energetické bezpečnosti a dalekosáhlé pravděpodobné ekonomické následky. Vláda vypracovává novou strategii energetické koncepce do roku 2050, kterou chce založit na energetických úsporách, výstavbě nových obnovitelných zdrojů a na dovozu elektřiny ze zahraničí. V každém případě však lze očekávat zvýšení cen elektrické energie. Konečné řešení však musí schválit občané Švýcarska, tak jako vždy při tak závažných rozhodnutích, formou všelidového referenda.

Požár na JE Ringhals

Na 2. bloku JE Ringhals (Westinghouse PWR) došlo v průběhu zkoušek těsnosti kontejnmentu (obdoba zk. PERIZ) dne 10.05.2011 k požáru. Blok byl v pravidelné odstávce a veškeré palivo bylo vyvezeno mimo kontejnment v budově skladování JP. Po natlakování obálky kontejnmentu na tlak 3,1 atm bylo zahájeno období stabilizace tlaku. V tomto režimu došlo ze zatím neznámých příčin ke vzniku požáru v prostoru reaktorového sálu a shoření poklopů z plexiskla, kterými byla překryta reaktorová šachta. Požár byl místního charakteru a jednalo se o požár plexiskla o ploše cca 4 m2. Nicméně následky požáru jsou velmi nepříjemné, protože nerezové zařízení a komponenty kolem I. okruhu byly pokryty vrstvou černého popela a sazí, které obsahují vysoké procento chlóru. V kombinaci s vysokou vlhkostí jsou zde obavy, že mohou vyvolat zvýšenou korozi nerezových komponentů a zařízení. Provozovatelé se ptají přes WANO jestli jiné JE nemají zkušenosti s podobnou událostí.

Průzkum veřejného mínění v USA

V USA populární průzkum mínění veřejnosti, tzv. Rasmussen Reports (telefonní průzkum) došel k zajímavým aktuálním výsledkům. Pouze 29 % veřejnosti si myslí, že je nutné během příštích 50 let systematicky odejít od využívání jaderné energetiky, zatímco 47 % si to v žádném případě nemyslí. 24 % na to nemá žádný názor. Je to zajímavé i z pohledu, že se jedná o období cca 2 měsíce po událostech ve Fukušimě. Co se týká výstavby nových JE, tak tam je poměr poněkud odlišný - 38 % tento směr podporuje, 40% nechce nové JE a 22 % není rozhodnuto.


Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku