Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2011

Rámcový program ke zvýšení jaderné bezpečnosti

Ministři a zástupci vlád 31 zemí z celého světa se dohodli na jednání v Paříži v úterý, 7.6.2011 na rámcovém programu ke zvýšení jaderné bezpečnosti v mezinárodním měřítku v souvislosti s událostí na JE Fukušima v Japonsku. Tato dohoda byla uskutečněna v průběhu „ministerského semináře k jaderné bezpečnosti“ a navazuje na závěry summitu zemí G8-G20 z minulého týdne ve Deauville. Bylo zde dohodnuto, že všechny země, které provozují jaderné elektrárny provedou „zátěžové testy“, podobně jako o tom rozhodla již dříve EU, které by měly zkontrolovat, že jaderné zařízení jsou odolné proti extrémním klimatickým událostem (zemětřesení, záplavy) a nedojde při nich k únikům radioaktivity do ŽP. Také zde bylo požadováno, aby se všechny země podrobily pravidelným bezpečnostním hodnocením, posílila se úloha a mise MAAE, a dále kontrolní mechanizmy uvedené v mezinárodních bezpečnostních konvencích. Pozice různých zemí nebyly jednotné v otázce, zda dodržování standardů MAAE a mezinárodní kontrolní mise na jaderných zařízeních musí být povinné. Předsedkyně jednání paní Nathalie Kosciusko-Morizet, ministryně ŽP Francie, k této otázce požadovala, aby MAAE provedla kontrolu stávajících bezpečnostních standardů s ohledem na fukušimské události a zajistila jejich plnou aplikaci. Také se zde hovořilo, že je nutné zvýšit pozornost k řízení těžkých havárií v zemích a též vybudovat mezinárodní intervenční týmy, stejně jako provést změny v notifikační politice a konvencích na poskytnutí asistence v takových krizových případech. Havarijní cvičení pro řízení těžkých havárií organizovat na mezinárodní úrovni a harmonizovat používané praxe, jako např. rozhodnutí v jaké vzdálenosti se má evakuovat obyvatelstvo nebo při jakých úrovních radiace se mají užít jodové tablety v případě úniku radiace. Závěry z těchto jednání budou předneseny na ministerské konferenci k jaderné bezpečnosti, jenž se bude konat ve Vídni ve dnech 20.-24.06.2011, nicméně očekává se, že jaderná bezpečnost zůstane součástí národní suverenity pod dozorem národních regulačních orgánů i v období po Fukušimě.

Německo schvaluje zákony pro odchod od jaderné energetiky

Německo schvaluje zákony pro odchod od jaderné energetiky. Vláda v pondělí 6.6.2011 dokončila přípravu několika zákonů pro odchod od jádra do roku 2022. Tímto mění již schválené zákony z počátku tohoto roku na prodloužení provozu jaderných elektráren v Německu a stanovuje nový harmonogram pro léta 2015-2022 na postupné vyřazování JE. Sedm reaktorových bloků, jenž byly postaveny před rokem 1980 plus JE Kruemmel (není v provozu od r. 2007) již zůstanou odstaveny trvale. Zbývajících 9 modernějších jaderných bloků dostane pevný termín ukončení provozu. Dle současného návrhu JE Grafenrheinfeld má být odstavena na konci r. 2015, Gundremmingen B v r. 2017 a Philippsburg 2 v r. 2019. V roce 2021 potom JE Grohnde, Brokdorf a Gundremmingen C. Německé nejmodernější reaktorové bloky Isar 2, Neckarwestheim 2 a Emsland budou vyřazeny na konci r. 2022. Parlament má diskutovat o tomto návrhu 17. června a závěrečné hlasování je plánováno na 30. června 2011. V současné době tvoří výroba z JE v Německu 23 %.

Státní dozory nad jadernou bezpečností zemí G8 podporují zítěžové testy

Státní dozory nad jadernou bezpečností zemí G8, členských zemí OECD NEA a dalších připojených zemí (Brazílie, Indie, Rumunska, Jižní Afriky a Ukrajiny) podpořily požadavek na provedení zátěžových testů JE v rozsahu takovém jak bylo přijato v Evropské unii a dohodly se, že budou spolupracovat při implementaci zkušeností z událostí ve Fukušimě. Po ukončení ministerského fóra uvedených zemí v Paříži probíhal také meeting jaderných dozorů, kde se dohodly některé obecné přístupy, např. že hlavními prioritami hodnocení bezpečnosti budou: odolnost JZ proti extrémním přírodním událostem a vnějším šokům, včetně kombinace těchto rizik, projekt JE a schopnost bezp. systémů vydržet těžké havárie. Další klíčové oblasti budou: havarijní odezva a schopnosti řízení, krizová komunikace, plány pro obnovu provozuschopnosti a jejich implementace. Regulátoři zdůraznili, že primární odpovědnost za jadernou bezpečnost má provozovatel a proto vítají iniciativu WANO a jejích členů ke zvýšení úsilí v rámci mezinárodních programů Peer Review, transparentnosti a mezinárodní spolupráce.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku