Jaderná energetika chce obstát i v extrémně nepříznivých podmínkách

V mnoha zemích světa a v energetických firmách se zamýšlejí nad důsledky havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě vyvolané silným zemětřesením a neobvykle vysokou vlnou tsunami. I když ještě není zcela přesně objasněno, jak k havárii došlo a jaký je její skutečný rozsah, státní instituce zabývající se dozorem nad jadernými zařízeními, experti jaderného průmyslu, vědecké týmy a provozovatelé jaderných elektráren již pracují na opatřeních s cílem dále zvýšit bezpečnost jaderných reaktorů a skladů použitého jaderného paliva, a to i za extrémně nepříznivých podmínek.

Prověrky existujících jaderných elektráren a licencí udělených k jejich nové výstavbě podle takových zpřísněných podmínek se v mnoha zemích se již uskutečnily nebo právě nyní probíhají, v dalších se tyto testy uskuteční v průběhu letošního roku.

Zpřísnění podmínek bezpečnosti jaderných zdrojů energie se staly předmětem také květnového jednání skupiny G8. Toto sdružení nejvyspělejších států světa vyzvalo k prověření všech jaderných zdrojů energie ve světle zkušeností získaných po havárii v japonské Fukušimě a ke zpřísnění celosvětově platných standardů a testů.

Deklarace z jednání zemí skupiny G8 také uvedla, že ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA) budou vytvořena další nová pravidla bezpečnosti pro země s vysokou pravděpodobností silných zemětřesení. Velká pozornost se bude věnovat zajištění bezpečnosti jaderných elektráren proti vulkanickým erupcím, pádům letadel, teroristickým útokům, ozbrojeným střetům v regionálních konfliktech apod.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku