V Americe prověří jaderné elektrárny zejména v Kalifornii

Po havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě vyvolané silným zemětřesením a neobvykle vysokou vlnou tsunami vyzval prezident Barack Obama k bezpečnostním prověrkám všech 104 jaderných reaktorů, které v USA v 65 elektrárnách vyrábějí elektřinu. Šéf Bílého domu však i nadále podporuje rozvoj jaderné energetiky.

Ve Spojených státech vyrábí elektřinu nejvíce komerčních reaktorů na světě, pokrývají 20 procent spotřeby elektrické energie. Mnohé z těchto reaktorů však byly postaveny před desítkami let. Za posledních třicet let nebyl v USA uveden do provozu žádný nový jaderný reaktor. Očekává se, že v příštích letech se energetické firmy budou muset odhodlat k jejich obměně za nové a podobně také k výměně mnoha dosluhujících bloků uhelných elektráren.

Americký regulátor NRC (Nuclear Regulatory Commission) již připravuje dvoufázovou prověrku bezpečnosti všech amerických jaderných reaktorů. V prvním kroku od července letošního roku bude ve tříměsíčním období uskutečněn rychlý test seizmické a jiné odolnosti, a do konce roku se pak uskuteční mnohem důkladnější prověrka všech reaktorů.

Představitelné americké jaderné energetiky předpokládají, že jejich elektrárny v testech obstojí, neboť byly konstruovány a postaveny tak, aby odolaly přírodním katastrofám, které se v USA mohou vyskytnout. Nyní by měly být testy zpřísněny, aby ukázaly, zda reaktory odolají i extrémním možným vlivům. Na západním pobřeží USA existuje několik tektonických oblastí, kde se očekávají silná zemětřesení s následným vytvořením vysoké vlny tsunami. Součástí prověrek budou také způsoby skladování použitého paliva v areálech jaderných elektráren. V USA se již objevily výzvy, aby se zkrátila doba pobytu použitého paliva v dochlazovacích bazénech a palivo bylo poté rychleji přemístěno do suchých kontejnerů.

Energetické firmy v USA se nyní zamýšlejí nad tím, kolik nových jaderných reaktorů mají v nadcházejících letech postavit. Připravuje se stavba první desítky takových reaktorů, licenční jednání probíhají nebo byly licence již uděleny. Rozhodující však bude ekonomická efektivnost nových jaderných zdrojů, které by měly obstát ve srovnání s konkurenčními způsoby výroby elektřiny.

Největším konkurentem jaderné energetiky se nyní jeví plynové elektrárny. Pokud budou používat „břidlicový“ plyn ze skalních podloží, má být jejich provoz levnější. Plně však nejsou ověřeny důsledky těžby břidlicového plynu na životní prostředí a zejména na kvalitu spodních vod včetně zásob pitné vody, která mohou být těžbou ohroženy.

V Kanadě, kde elektřinu vyrábí 18 reaktorů, se již uskutečnily prověrky s cílem zvýšit bezpečnost jejich provozu. Podle výsledků prověrky se má dále zlepšit zálohování některých systémů jaderných elektráren, zejména náhradního elektrického napájení dochlazování použitého paliva v případě odpojení elektrárny od sítě. Většina kanadských reaktorů ale pracuje na území s velmi malou seizmickou aktivitou, a tak se vlivu velkých otřesů není třeba obávat. Kanada připravuje stavbu 9 nových reaktorů v příštích 10 letech.

V jižní Americe vyrábějí elektřinu v jaderných zdrojích v Brazílii, Argentině a v Mexiku. Zájem rozvíjet jadernou energetiku projevilo i Chile. Brazílie má dva jaderné reaktory na pobřeží poblíž Rio de Janiera a nyní staví na tomto místě třetí reaktor. Na severovýchodě a jihovýchodě Brazílie plánují výstavbu celkem čtyř nových reaktorů, které mají být uvedeny do provozu do roku 2030. Země má vlastní zásoby uranu a závod na jeho obohacení.

Argentina má dva reaktory a chce dokončit a uvést do provozu třetí, jehož výstavba byla přerušena pro finanční problémy země na více než dvě desetiletí. Argentina má zájem o nákup jaderných reaktorů ze zahraničí, jedním z uchazečů o tento kontrakt je i ruský Atomstrojexport. Jeho konkurenty budou firmy z Kanady, Jižní Koreje a Francie.

Mexiko má dva jaderné reaktory ve své jediné jaderné elektrárně v Laguna Verde na pobřeží Mexického zálivu. Země vyjádřila zájem jadernou energetiku dále rozvíjet.

Jaderné reaktory v zemích Severní a Jižní Ameriky provozujících jadernou energetiku:Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku