Asie má klíče k jaderné budoucnosti

V posledních letech je Asie nejúspěšnějším regionem v rozvoji jaderné energetiky. Elektřinu tu vyrábí více než 100 reaktorů, desítky dalších se staví a výstavba dalších desítek se plánuje. Největší podíl na tom mají Čína, Jižní Korea, Indie a Japonsko. Země se tak snaží snížit závislost na dovozu ropy, zmenšit spalování fosilních paliv v elektrárnách a zlepšit životní prostředí ve velkých aglomeracích.

Havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě vyvolané silným zemětřesením a neobvykle vysokou vlnou tsunami zřejmě změní dosavadní plány Japonska vyrábět do roku 2030 až 50 procent elektřiny v jaderných elektrárnách a postavit do této doby 14 nových jaderných reaktorů. Očekává se, že nová energetická politika země zmenší důraz na rozvoj jaderné energetiky, ale zachová ji jako jeden ze základních pilířů ekonomiky země. Také japonský průmysl bude usilovat o to, aby se mohl podílet na budování jaderných elektráren i v zahraničí, a nevyklidil tak prostor konkurenci, především z Číny a Jižní Koreje. Japonské strojírenství disponuje klíčovou světovou kapacitou (80 procent) technologie pro těžké výkovky dílů jaderných reaktorů.

Představitelé Jižní Koreje, Číny a Indie již prohlásili, že prověří plány výstavby i existující jaderné elektrárny s využitím zkušeností získaných ve Fukušimě; jejich plány další výstavby jaderných zdrojů elektrické energie to však neovlivní. Očekává se, že případný odklon Japonska od jaderných technologií okamžitě využijí ve prospěch svého průmyslu. Favoritem dodávek jaderných technologií na světový trh se zřejmě stane Čína.

Čína již provozuje 13 jaderných reaktorů, staví téměř tři desítky a plánuje výstavbu desítek dalších jaderných elektráren, tj. nejvíce na světě. Chce tak zmenšit závislost své energetiky na spalování uhlí, které doprovází znečišťování životního prostředí mnoha čínských měst. Již v roce 2012 bude mít Čína největší kapacitu na výrobu tlakovodních jaderných reaktorů na světě. Naprostou většinu dílů reaktorů Čína dokáže samostatně vyvíjet a vyrábět. O tom svědčí také nedávná nabídka Pakistánu, kde Čína postaví další jaderné reaktory, tentokrát o výkonu 1000 MW. O pokročilosti a technické vyspělosti svědčí fakt, že Čína již přeměnila vlajkový produkt americké firmy Westinghouse vlastněné japonskou Toshibou, reaktor AP1000, na vlastní projekt CAP1400. První z těchto reaktorů se má stavět již v roce 2013.

Jihokorejské energetické firmy prověřily odolnost svých jaderných reaktorů vůči zemětřesení a vlnám tsunami. Výsledkem je rozhodnutí, že i některých starších jaderných elektráren na pobřeží země zvýší hráze chránící před tsunami na více než dvojnásobek. Jižní Korea na dodatečné úpravy starších jaderných elektráren vynaloží v příštích 5 letech 922 miliónů amerických dolarů. Korejský průmysl má zájem o další rozvoj výroby jaderných zařízení pro energetiku, pokládá ho za nejdůležitější exportní program především do dalších evropských zemí. Jižní Korea zvítězila v tendru na dodávky jaderných reaktorů do Spojených jaderných emirátů a chce uspět i v dalších zemích.

Indie pokračuje ve vývoji a výstavbě vlastních jaderných elektráren, a to včetně množivých jaderných reaktorů. První čtyři množivé reaktory zde mají pracovat v roce 2020. Reaktory indické konstrukce mohou používat přírodní neobohacený uran. Země se také snaží najít efektivní způsob, jak pro jadernou energetiku využít velké zásoby thoria. Kromě toho Indie dováží lehkovodní tlakovodní reaktory, například z Ruska.

Indie má ambiciózní plán rozvoje jaderné energetiky s cílem dosáhnout v roce 2032 kapacitu elektřiny z jaderných zdrojů 63 000 MW. V posledních letech ale vláda a lokální úřady musí čelit sílícím skupinám požadujícím omezení nebo zastavení výstavby jaderné energetiky. Silný odpor se projevuje zejména v případě výstavby jaderné elektrárny o výkonu 10 000 MW v Jaitapuru v indickém státě Maharáštra.

Jaderné reaktory v zemích Asie provozujících jadernou energetiku:Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku