Výběr zpráv ze sítě NucNet - 29. týden 2011

Nabídky na výstavbu nové finské JE

Dne 1.7.2011 požádala společnost Fennovoima firmy Areva a Toshiba, aby předložily svoje nabídky pro výstavbu nových bloků jaderné elektrárny, každý do výkonu 1800 MWe, pro svoje dvě lokality v severním Finsku. Výběr dodavatele bude proveden v letech 2012 nebo 2013 a práce na staveništi začnou nejdříve v 2012. Fennovoima, jenž byla založena v roce 2007, provedla výběr potenciálních dodavatelů Areva/Toshiba již v roce 2008 a od té doby probíhají přípravné technické práce s oběma firmami (alternativní dodavatelé turbín jsou Alstom a Siemens). Společnost Fennovoima v současné době čeká na rozhodnutí nejvyššího soudu na vyjmutí pozemků dvou plánovaných lokalit Pyhäjoki a Simo z půdního fondu a možnost výstavby jaderných bloků.

Evropská směrnice pro nakládání s RaO

Evropská rada (European Council) schválila směrnici pro Nakládání s RaO a použitým jaderným palivem. Tato směrnice (direktiva) byla předložena EK již v listopadu 2010 a její platnost má začít v září 2011. Směrnice stanovuje základní standardy pro ukládání RaO a použitého JP z JE a také z medicíny a výzkumu. Členské země mají nyní 2 roky na to, aby promítly směrnici do národní legislativy. Od členských zemí EU se požaduje, aby předložily svoje národní programy nakládání s RaO do roku 2015. Programy musí obsahovat konkrétní časový harmonogram pro výstavbu konečných úložišť RaO a VJP společně s detaily technických řešení skladování, hodnocení nákladů a způsobu financování. Direktiva vychází ze standardů MAAE, které budou tímto právně závazné a vymahatelné, a dále požaduje, aby si členské země zvaly peer review na tuto oblast nejméně 1x za 10 let. Pro ukládání vysoce radioaktivních odpadů musí být použito hlubinné geologické úložiště.

Strategický investor a dodavatel pro nové jaderné bloky v Litvě

Ministerstvo energetiky Litvy vydalo dne 14.07.2011 zprávu, že vybrali strategického investora a dodavatele pro výstavbu nových jaderných bloků pro projekt JE Visaginas a tím je společnost Hitachi-GE. Lokalita JE Visaginas je v blízkosti odstavené JE Ignalina. Dohoda na výstavbu jaderného bloku III.generace typu ABWR 1300 MWe má být podepsána s Hitachi-GE do konce roku 2011 a uvedení do provozu se plánuje na rok 2020. V nabídkovém řízení se posuzoval také projekt AP1000 od fy Westinghouse. Zatím není jasné jaký podíl na projektu budou mít okolní země Polsko, Lotyšsko a Estonsko, které jsou partnery v tomto projektu. Přípravné práce na projektu JE Visaginas již byly dokončeny, včetně EIA a hodnocení vhodnosti lokality.

Zvýšení odpovědnosti z případných jaderných škod v Belgii

Zvláštní komise belgického parlamentu schválila zákon na zvýšení odpovědnosti hrazení případných jaderných škod provozovatelem JE z 297 mil. EUR na 1,2 miliard EUR. Dosavadní povinnost vychází z legislativy schválené v roce 1985. Nový zákon částečně odráží zkušenosti z událostí ve Fukušimě, ale také zahrnuje změny z Pařížské a Bruselské úmluvy (Conventions) ohledně odpovědnosti třetích stran. Horní hranici odpovědnosti určuje legislativa každé země, ale spodní hranice nesmí být dle mezinárodního práva menší než 5. mil.USD. Úmluva MAAE na Dodatečné kompenzace v případě jaderných škod nebyla dosud ratifikována dostatečným počtem zemí, aby mohla vejít v platnost, požaduje zavést jednotný globální režim pro kompenzaci škod v případě jaderných havárií. V Belgii je v provozu sedm jaderných bloků ve dvou lokalitách Doel a Tihange, které dodávají více než 50 % elektřiny.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku