Podpora středoškolské odborné činnosti

Již sedmý rok podporuje Česká nukleární společnost středoškolskou odbornou činnost.

Soutěž středoškolské odborné činnosti organizuje Národní institut dětí a mládeže – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je organizována v několika stupních – školská kola, oblastní kola, krajská kola a celostátní přehlídka.

Při celostátní přehlídce jsou vybírány práce s tématikou jaderné energetiky a souvisejících oborů a nejlepší z nich jsou pak oceněny zvláštní cenou ČNS. Do celostátní přehlídky postupují vítězové krajských kol v jednotlivých oborech.

Soutěží se celkem v 18 oborech: matematika a statistika, fyzika, chemie, biologie, geologie a geografie, zdravotnictví, zemědělství a potravinářství, ochrana a tvorba životního prostředí, strojírenství a hutnictví, elektrotechnika a telekomunikace, stavebnictví a architektura, tvorba učebních pomůcek, ekonomika a řízení, pedagogika a psychologie, teorie kultury a umění, historie, filozofie a ostatní humanitní obory, informatika.

Z prací, které postoupily do celostátní přehlídky jsou vybírány práce s tématikou jaderné energetiky a souvisejících oborů a nejlepší z nich jsou pak oceněny zvláštní cenou ČNS (finanční ocenění a věcná odměna).

Na celostátní přehlídce se představí téměř 300 prací, porota každého oboru je pětičlenná, organizační výbor, doprovody a hosté, takže počet účastníku je téměř 600.
Přehlídku organizuje vybraná střední škola v České republice a hostitelskou školou letošního již 33. ročníku byla Vyšší odborná škola, Střední škola a Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí, kde se konala přehlídka soutěžních prací. Slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků pak probíhalo v Divadle Oskara Nedbala v Táboře.

Termín této přehlídky bývá tradičně v polovině června a program je ustálený

Pátek – slavnostní zahájení
Sobota – přehlídka soutěžních prací
Neděle dopoledne – prohlídka kulturních a historických pamětihodností regionu
Neděle odpoledne – slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

Noc ze soboty na neděli a neděle dopoledne je velmi hektické období pro organizátory, aby v neděli ve 13 hodin byly připraveny diplomy a ceny laureátům jednotlivých oborů, zvláštní ceny, výsledková listiny a slavnostní vyhlašování mohlo začít.

Zvláštní cenou České nukleární společnosti, o.s. byly na 33. přehlídce SOČ oceněny následující práce z oboru Fyzika:

1/ Název práce: Stavba amatérské difúzní mlžné komory
Autor práce: Tomáš Pikálek
Škola: Gymnázium Boskovice, Palackého nám. 1, Boskovice
Kraj: Jihomoravský

2/ Název práce: Využití fólií z tantalu při stanovování množství neutronů
Autor práce: Ondřej Novák
Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1, Praha 7
Kraj: Praha

3/ Název práce: Fyzikální, ekonomický a ekologický pohled na výrobu elektrické energie
Autor: Jaroslav Filák
Škola: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Pod Strání 76, Vsetín
Kraj: Zlínský

Práce Tomáše Pikálka byla vítěznou prací 33. celostátní přehlídky SOČ v oboru Fyzika. S těmito oceněnými pracemi máte možnost se seznámit na webových stránkách ČNS a celkovými výsledky letošního ročníku SOČ na webových stránkách Národního institutu dětí a mládeže – www.nidm.cz a www.soc.cz.

Příští již 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti se uskuteční v červnu 2012 v Kutné Hoře a pořádající školou je Gymnázium Jiřího Ortena.

Věříme, že i na této přehlídce budou kvalitní práce hodné ocenění Zvláštní cenou České nukleární společnosti.

Václav Bláha

zpět na úvodní stránku