Výběr zpráv ze sítě NucNet - 33. týden 2011

Dohoda Westinghouse a I&C Energo

Společnost Westinghouse Electric Company podepsala memorandum (MOU) se společností I&C Energo jako přípravu pro možnou spolupráci v případě, že bude vybrán projekt Westinghouse AP1000 pro výstavbu bloků 3 a 4 v JE Temelín. Předběžná dohoda zahrnuje exklusivní spolupráci v rámci systémů MaR pro nové R bloky, včetně jejich zkoušek a spouštěcích prací. Westinghouse k tomu uvádí, že se jedná o probíhající činnosti, směřující k předložení komplexní nabídky společnosti ČEZ na výstavbu bloků AP1000 v lokalitě ETE. V současnosti jsou tři potenciální dodavatelé, kteří se kvalifikovali k poskytnutí formálních návrhů pro výstavbu ETE 3 a 4 a ukončení výběrového řízení je plánováno na rok 2012. Jsou to: Westinghouse s AP1000; Areva s EPR 1600 a konsorcium zahrnující firmy Škoda, Atomstroyexport a Gidropress s projektem MIR 1200 (Modernised International Reactor).

Implementace poznatků z havárie v japonské Fukushimě v USA

Jaderný dozor USA – NRC ustanovil speciální pracovní komisi (Task Force) na zajištění a implementaci poznatků z havárie v japonské Fukushimě. Tato komise ve své zprávě navrhla zlepšení pro celou řadu iniciačních událostí od ztráty vnějšího napájení, přes zemětřesení, záplavy, bazény pro skladování vyhořelého paliva, odvod vodíku až po havarijní přípravu. Ve zprávě se také píše, že směsici požadavků jaderného dozoru, které se nakupily postupně během desítky posledních let je třeba nahradit logickým, systematickým a koherentním regulačním rámcem, který by dále zvýšil úroveň bezpečnosti JE v US. Přestože skupina deklarovala, že sekvence událostí jako ve Fukushimě je v USA nepravděpodobná, došla k závěru, že události zahrnující poškození AZ a nekontrolovatelný únik Ra do ŽP jsou neakceptovatelné. Závěrečná zpráva obsahuje celkově 12 doporučení (s krátkodobými i dlouhodobými opatřeními) a předefinici úrovně bezpečnosti, která by byla z hlediska ochrany veřejnosti adekvátní. JE musí přehodnotit a zvýšit bezpečnostní struktury design-basis pro seismicitu a záplavy, systémy a komponenty a přehodnocení provádět každých 10 let. Dále je zde požadavek na schopnost JE čelit SBO a zmírnění jeho následků v případě i nadprojektových přírodních událostí. Elektrárna musí mít prostředky, předpisy a školení, aby byla schopna zajistit vlastními silami chlazení AZ a skladovacích bazénů po dobu nejméně 72 hod a dále možnost zajistit vnějšími prostředky další nepřetržité chlazení.

MAAE: rozvoj jaderné energetiky bude pokračovat

Mezinárodní agentura pro atomovou energii očekává, že stávající rozvoj jaderné energetiky bude dále pokračovat. Okolo 60 členských zemí se vyjádřilo, že hodlá dále využívat jadernou energii a 24 z nich plánuje dále rozšířit svoje stávající jaderné programy. V roce 2010 bylo ve výstavbě 66 nových jaderných bloků, v převážné většině v zemích, které rozvíjí svůj energetický program. Agentura založila v roce 2010 skupinu INIG (integrated nuclear infrastructure group), která posílí činnosti vzhledem k výstavbě nových JE (integrace informací, školení, legislativa, školicí materiály). Zpráva za rok 2010 nezahrnuje ještě událost ve Fukushimě. Zprávu je možné nalézt na:
http://www.iaea.org/Publications/Reports/Anrep2010/index.html

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku