Výběr zpráv ze sítě NucNet - 36. týden 2011

Zájem Číny o účast na dostavbě JE Cernavoda

Čínská společnost CNPEC (China Nuclear Power Engineering C.) projevila vážný zájem o účast na výstavbě 3. a 4. bloku JE Cernavoda v Rumunsku. Po návštěvě rumunské vládní delegace vedené ministerským předsedou Emilem Bocou v Číně to prohlásil ministr pro Ekonomiku p. Ion Ariton. Rumunská delegace jednala na toto téma v Shenzhenu v polovině srpna s vedením CNPEC a její mateřskou organizací China Guangdong Nuclear Power Holding Co. Jedná se o výstavbu dvou jaderných bloků Candu-6 , každý o výkonu 720 MW v lokalitě Cernavoda. Technické dohody mají být podepsány v říjnu t.r.

Posunutí dekarbonizace německé energetiky o deset let

Německé rozhodnutí o odstavení svých jaderných elektráren znamená posunutí dekarbonizace německé energetiky o deset důležitých let a zvýšení cen elektřiny každé domácnosti v EU, říká článek v odborném časopisu ‘New Scientist’. Přestože plány německé vlády jsou velkolepé a do roku 2020 chtějí zvýšit výrobu z OZE na 35 %, stále ještě chybí cca 5 % bezuhlíkových zdrojů jako náhrada za odstavené JE. Německo plánuje zaplnit tuto mezeru výrobou z uhelných elektráren a dalších fosilních paliv. Do roku 2020 chtějí postavit 20 GW zdrojů na fosilní paliva, včetně 9 GW přímo na uhlí. To znamená, že během deseti příštích let bude mít Německo stejný podíl bezuhlíkových zdrojů elektřiny jako mělo dnes před odstavením JE, tj. 40 % nebo ještě o něco méně. Mezinárodní dohody o snížení emisí CO2 (např. Dohoda EU 20-20-20) říkají, že tato dekáda je zásadní pro trajektorii snižování emisí, ale Německo ji velmi pravděpodobně nedodrží.

První blok JE Busher připojen do sítě

První blok JE Busher (VVER, 915 MW) v Iránu byl v neděli 4.09.2011 připojen do rozvodné sítě, oznámila tisková agentura IRNA (Islamic Republic News Agency). Po připojení pracoval na nízkém výkonu cca 60 MW. Oficiální slavnostní spuštění elektrárny se plánuje až na 12. září 2011. Práce na výstavbu jaderné elektrárny na této lokalitě započaly již v roce 1974, kdy byla hlavním dodavatelem technologie společnost Siemens. V roce 1980, kdy se Německo připojilo k embargu USA na dodávky zařízení, byly práce na výstavbě této elektrárny zastaveny. Později bylo dohodnuto, že elektrárnu dokončí Atomstroyexport, s ruskou technologií. Dle hmg. měla být elektrárna spuštěna k termínu leden 2011, ale došlo k několikaměsíčnímu zpoždění. S Ruskem byl uzavřen kontrakt na výstavbu dvou bloků na této lokalitě, která byla původně plánována pro čtyři bloky.

Přehodnocení seismických rizik na všech JE v USA

Jaderný dozor NRC připravil dokument, který požaduje přehodnocení seismických rizik na všech jaderných elektrárnách v USA a předání výsledků zpět NRC. Tento dokument byl publikován v oficiálním „Federálním registru“ pro veřejnou diskusi s termínem připomínek do 31.10.2011 a po jejich zapracování bude vydán do konce roku 2011. Dle NRC tato činnost byla zahájena již několik let před letošními událostmi ve Fukushimě . Provozovatelé budou muset do 1 roku nebo do 2 let (podle zvolené analytické metody hodnocení) předat výsledky NRC, který rozhodně o případných dalších krocích.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku