Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2011

Švýcarsko postupně odstoupí od jádra

Švýcarský parlament dne 28.9.2011 odhlasoval, že země postupně upustí od jaderné energetiky. K tomuto rozhodnutí dospěli šest měsíců od událostí ve Fukušimě v Japonsku dne 11. března 2011. Horní komora Parlamentu schválila předchozí návrh švýcarské vlády, který navrhuje provozovat stávající JE v zemi až do roku 2034 a neobnovovat je výstavbou nových bloků. Dle návrhu vlády první elektrárnou, která má být odstavena je JE Beznau I v roce 2019, dále má následovat Beznau II a Muehleberg v r. 2022, JE Goesgen v r. 2029 a JE Leibstadt v roce 2034. Tímto rozhodnutím chce švýcarská vláda podpořit podnikání v tzv.“zelených technologiích“, zvýšit zaměstnanost ve Švýcarsku a pomoct překonat růsty cen elektřiny v Evropě. Prvotní výpočty změn skladby energetických zdrojů, se zahrnutím opatření ke snížení spotřeby energií, by mohlo stát částku zhruba 0.4 % až 0.7 % HDP ročně. Záměr odchodu od jádra zveřejnila vláda již 26. května a s tímto rozhodnutím provozovatelé JE ve Švýcarsku rozhodně nesouhlasí. Jedná se o společnosti BKW, Axpo a Alpiq, jejichž představitelé se dali slyšet, že rozhodnutí bylo učiněno bez důkladné analýzy, jaké technologie mohou jádro nahradit a jaké to bude mít dopady na ceny elektřiny pro spotřebitele. Jedná se o „zbrklé“ rozhodnutí, které může ohrozit bezpečnost zásobování země energií. Rozhodnutí je dle zástupců těchto firem masivním útokem na svobodu spotřebitelů energií a na ekonomiku země. Dle představitelů provozovatelů jsou jejich žádosti o nové jaderné bloky ještě právně platné a všechny cesty stále otevřené až do hlasování v lidovém referendu. Celkový instalovaný výkon v jádře je v současnosti 3,2 GW, reaktorové bloky jsou situovány ve čtyřech lokalitách a vyrábí v současnosti okolo 40 % elektřiny.

Tým MAAE na kontrolu implementace opatření po událostech v elektrárně Fukushima

Agentura MAAE zakládá speciální tým, který má sledovat implementaci akčního plánu změn v oblasti regulace jaderné bezpečnosti po událostech ve Fukushima-Daiichi v Japonsku. Akční plán, který byl schválen řídící radou MAAE dne 13. září 2011 a následně podpořen 151 členskými státy má 12 bodů. Generální ředitel MAAE p. Yukiya Amano řekl, že akční plán požaduje okamžité akce. Vytvořený tým odborníků bude pracovat pod vedením útvaru Jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany a bude koordinovat činnosti s útvarem GŘ. Členské země se budou muset podrobit národním hodnocením odolnosti projektů jaderných elektráren vůči extrémním přírodním rizikům, jenž jsou specifické pro každou konkrétní lokalitu. Dále se zde požaduje rozšíření misí MAAE o prověrky Havarijní připravenosti a řešení těžkých havárií. Metodologie pro nové prověrky má být připravená v návrhu v říjnu 2011. Podrobnosti k akčnímu plánu:
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC55/Documents/gc55-14.pdf

Shromáždění OSN na téma jaderná bezpečnost

U příležitosti každoročního shromáždění OSN v New Yorku se konalo jednání na nejvyšší úrovni na téma jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany, které vedl generální sekretář OSN p. Ban Ki-moon. Na jednání bylo řečeno, že události ve Fukushimě–Daichi, stejně jako v Černobylu před 25 lety, posloužily jako budící signál pro celý svět. Pan předseda řekl, že nemůžeme připustit „business as usual“ (nereagovat na tyto události) a inicioval studii OSN na zjištění příčin a poučení z těchto událostí. Co je zřejmé již na počátku je potřeba větší transparentnosti a otevřené kolektivní zodpovědnosti, stejně jako lepší spolupráce mezi mezinárodními organizacemi a vládami zemí. Posílení jaderné bezpečnosti znamená také posílení možností a autority mezinárodních organizací a hlavně MAAE.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku