Zástupce CYG na semináři OBK při JE Dukovany

Velmi zdařilého setkání Mladé generace ČNS, které letos proběhlo díky Petru Kovaříkovi na rakouské půdě, se zúčastnila i děvčata z oddělení komunikace JE Dukovany. Díky nim byla činnost Mladé generace ČNS v regionu dukovanské elektrárny rozšířena o spolupráci s Občanskou bezpečnostní skupinou.

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany (dále jen OBK) pravidelně pořádá seminář, na jehož letošní 7. ročník, jsme byli jako zástupci CYG (Lukáš Nesvadba, Tomáš Vytiska a Petr Kovařík) pozváni také. Bohužel jsem pozvání mohl nakonec přijmout jen já (Lukáš Nesvadba).

Já, ačkoliv člověk, který se pohybuje a pracuje na různých jaderných elektrárnách nejen v celém bývalém Československu, jsem do 27. 10. 2011 (kdy se Seminář OBK konal) vůbec netušil, že nějaká takováto organizace v České republice existuje.

OBK funguje již od roku 1996 a vznikla na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany (ČEZ) na straně jedné a sdružením obcí Energoregionu 2020 a Ekoregion 5 a obcemi Dukovany a Rouchovany na straně druhé. Výše zmíněné obce a sdružení obcí delegovaly sedm důvěryhodných občanů - komisařů. Ti mají na straně ČEZu tým spolupracovníků - specialistů Jaderné elektrárny Dukovany.

Hlavním motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o další posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou.

Seminář se konal v nejznámějším kulturním místě v blízkém okolí JE Dukovany, v sále postřižinského pivovaru Dalešice. Je připravován pro informovanost veřejnosti (v zastoupení zástupců obcí) v okolí JE Dukovany. V letošním roce byl věnován JE Fukušima. Návštěvnost semináře mne velmi překvapila, přijelo na 70 účastníků. Starostů, místostarostů a členů zastupitelstev z regionu v okolí JE Dukovany, ale také členové obdobné slovenské organizace OIK JE Bohunice.

Zahájení semináře se ujal předseda OBK, pan Bořivoj Župa. Následovalo vystoupení jednoho ze tří nových členů OBK, pana Josefa Obršlíka, starosty obce Ketkovice. Pan Obršlík podal informace o svých zkušenostech se školeními a o svém pohledu na JE Dukovany a činnost OBK. Poté všechny přítomné uvítal tiskový mluvčí JE Dukovany, pan Petr Spilka, s úvodem k prezentacím a přiblížil program celého setkání.

Následoval blok prezentací členů OBK a jejich odborných protějšků z JE Dukovany. Jako první vystoupil pan Jiří Kostelník, starosta obce Mohelno s příspěvkem „Fukušima dnes, situace v okolí JE po osmi měsících od havárie“. Příspěvek pojednával nejen o průběhu celé nešťastné havárie, ale hlavně o situaci v okolí JE Fukušima nyní.

Druhým příspěvkem byl příspěvek s názvem „Elektrárna bez elektřiny a bez chlazení“. Příspěvek pojednával o tzv. Blackoutu jaderné elektrárny a pan Bořivoj Župa v první části příspěvku přiblížil posluchačům následky ztráty napájení čerpadel na dochlazování v JE Fukušima. Druhá část příspěvku, kterou prezentoval bezpečnostní inženýr dukovanské elektrárny pan Libor Fejta, pojednávala o připravenosti JE Dukovany z pohledu Blackoutu. Bylo prezentováno i porovnání napájení vlastní spotřeby na JE Dukovany a JE Fukušima Daiichi. Podle informací pana Fejty, jsou od roku 2007 na JE Dukovany pravidelně pořádána cvičení na Blackout.

Následovalo vystoupení pana Petra Velebila z útvaru havarijní připravenosti JE Dukovany s příspěvkem „Havarijní připravenost v okolí JE Fukušima“. V tomto příspěvku byly prezentovány hlavní rozdíly mezi JE Fukušima a JE Dukovany v této oblasti . Podle slov pana Velebila však není z dostupných materiálů a informací zcela jasné, kdo organizaci havarijní připravenosti v JE Fukušima měl na starosti, ale i tak to Japonci zvládli na výbornou.

S dalším příspěvkem „Postup personálu“ vystoupil pan Jaroslav Vlček, projektový manažer EDU. Příspěvek nastínil postup personálu JE Fukušima po Blackoutu, který nastal po ničivé vlně tsunami, a také srovnání postupu personálu při události v JE Černobyl.

Po krátké přestávce vystoupila jako třešnička na dortu tohoto semináře paní předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová s příspěvkem nazvaným „Stres v jádře, jádro ve stresu“. Paní Drábová v něm zmínila rizika jaderných elektráren, např. ztráta kontroly nad řízenou štěpnou reakcí. Podle prezentace spočívá jaderná bezpečnost v zajištění třech základních funkcí: 1) udržení kontroly nad štěpnou reakcí, 2) zajištění stálého chlazení aktivní zóny, 3) udržení bariér, které chrání člověka. Všechny uvedené funkce byly následně vysvětleny.

Po skončení přednášky byla vyvolaná diskuze, ve které paní Drábová zodpovídala dotazy starostů – laiků. Tím byl uzavřen blok prezentací a všichni účastníci se odebrali na oběd do pivovarské restaurace.

Po obědě byla pro zájemce připravena exkurze v JE Dukovany. V rámci této exkurze byla naplánována návštěva skladu vyhořelého paliva, havarijního štábu, strojovny a informačního centra, včetně simulátoru blokové dozorny.

Po příjezdu zpět do místa konání semináře byla možná i exkurze Dalešickým pivovarem, prohlídka starého i nového provozu výroby piva, včetně ochutnávky tohoto lahodného moku přímo ve sklepích pivovaru.

Další částí volného programu byla možnost svést se na elektrokolech a také v elektromobilu Peugeot iOn, kterými disponuje společnost ČEZ. Já osobně jsem tuto možnost využil a docela mne tento mini automobil překvapil.

V závěru semináře nechyběla ani ochutnávka moravského vína, občerstvení a vystoupení kapely Třehusk.

Rád bych touto cestou poděkoval celé Občanské bezpečnostní komisi a spolupořadatelkám tohoto semináře Janě Štefánkové a Zdeňce Ošmerové z dukovanské elektrárny za to, že mne jako zástupce Mladé generace ČNS na tento seminář pozvali. Velmi oceňuji přínos tohoto semináře, jehož organizace byla podle mne zvládnuta na jedničku s hvězdičkou.

Budu rád, pokud se započatá spolupráce s OBK bude nadále rozvíjet a pokud její zástupci přijmou pozvání na některou z akcí pořádaných Mladou generací ČNS.

Lukáš Nesvadba

zpět na úvodní stránku