Francie zvažuje, co zaplatí za odklon od jaderné energetiky

Podle organizace francouzských výrobců elektřiny Union Francaise de l’Electricite (UFE) záměr některých politiků snížit podíl jaderné energetiky v zemi přinese vyšší ceny elektřiny a vyšší emise skleníkových plynů. Levicový kandidát v prezidentských volbách Francois Hollande totiž předpokládá, že se podíl jaderné energicky ve Francii do roku 2025 sníží z dnešních téměř 75 procent zhruba na 50 procent.

UFE vypracovala pro příští léta tři scénáře s různým podílem jaderné energetiky na energetickém mixu Francie. Pokud země uzavře dosloužilé reaktory, aniž by postavila nové, bude muset vynaložit obrovské náklady na stavbu náhradních zdrojů spalujících fosilní paliva. Podle studie cena elektřiny poroste v každém případě, stavba nových tepelných elektráren ji však ještě dále prodraží.

Pokud Francie udrží podíl jaderné energetiky na 70 procentech s 58 současnými reaktory a se dvěma novými, které mají být uvedeny do provozu, bude třeba do roku 2030 proinvestovat 322 miliard eur (444 miliardy dolarů).

Pokud ale podíl jaderné energetiky poklesne na 50 procent, Francie vynaloží na investice 382 miliard eur (527 miliard dolarů). Když dojde k postupnému uzavření všech reaktorů po 40 letech jejich provozu, zůstane v roce 2030 v činnosti jen 12 reaktorů. Francie ale bude muset najít prostředky na stavbu 40 tepelných elektráren, což investice zvýší na 434 miliard eur (600 miliard dolarů).

Prezident UFE Robert Durdilly k tomu poznamenal, že se rozhodně nemůžeme opájet iluzemi o možné náhradě zdrojů jaderné energetiky úsporami ve spotřebě elektřiny a vyšším podílem obnovitelných zdrojů na její výrobě.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku