Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2011

Energy 2050 Roadmap

Evropská komise schválila důležitý strategický dokument rozvoje energetiky v EU v horizontu do roku 2050 pod názvem „Energy 2050 Roadmap“. Kolem přípravy této strategie se vedly dlouhé debaty a konzultace na různých politických i technických úrovních. Nejdůležitějším cílem je dosažení maximální dekarbonizace energetiky a tím i jejího vlivu na změny globálního klimatu. Mapa rozvoje energetiky v EU ukazuje různé scénáře a důsledky vytvoření bezuhlíkového energetického systému, včetně potřebného politického rámce. Dává členským zemím možnost vlastní volby různých přístupů k dosažení vyvážené energetiky a stabilního podnikatelského prostředí pro soukromé podnikání. Důležitou součástí energetického mixu zůstává jaderná energetika, která je prioritou v řadě zemí, protože přispívá ke snížení cen elektrické energie a jako velký bezuhlíkový zdroj energie, významně snižuje celkové emise skleníkových plynů. EK v dokumentu říká, že je třeba dále věnovat pozornost nejvyšším standardům jaderné bezpečnosti a fyzické ochrany pokud chceme, aby Evropa zůstala světovým lídrem v této oblasti a pomohla nastavit tyto standardy po celém světě. Dále se zde říká, že dekarbonizace energetiky je technicky a ekonomicky proveditelná a v tomto novém systému budou hrát klíčovou roli obnovitelné zdroje a zvýšení energetické efektivity (při výrobě i spotřebě). Další investice do obnovitelných zdrojů, jaderné energetiky a do rozvodných sítí jsou základním předpokladem nového systému. Celá zpráva je na adrese:
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm

EPR a AP1000 schváleny britským jaderným dozorem

Jaderný dozor ve V. Británii oficiálně schválil dne 13.12.2011 dva typy projektů pro nové jaderné bloky – EPR (AREVA) a AP1000 (Westinghouse). Oba dva úřady: ONR (Office for Nuclear Regulation) a Agentura pro životní prostředí (Environment Agency) potvrdily, že souhlasí s oběma typy projektů a s plány, které mají oba dodavatelé na vyřešení řady připomínek, které byly stanoveny po prvních kolech posuzování projektů. Nicméně vyjádření také říká, že dokud nebudou tyto připomínky uspokojivě vyřešeny, včetně těch které vzešly z poučení po Fukušimě, tak se ve V.B. žádný nový jaderný blok stavět nebude. Areva se vyjádřila, že tento souhlas jaderného dozoru V.B. je pro ně důležitým mezníkem v přípravě výstavby dvou reaktorů EPR, které chce firma EDF Energy stavět na lokalitě JE Hinkley Point v Somersetu.

Strategický plán Arevy

Státem vlastněná francouzská firma Areva (dodavatel jaderné technologie) vytvořila strategický pětiletý plán jak se stát opět ziskovou organizací do roku 2016. V rámci toho plánu odkládá 8 velkých projektů a chce snížit provozní náklady do roku 2015 o 1 miliardu EUR. Do roku 2014 chce také převrátit dosavadní ztrátu v zisk a nastavit financování kapitálových nákladů z vlastní podnikové hotovosti. Déle se chce během dvou let zbavit nestrategického majetku v hodnotě 1,2 miliard EUR a implementovat program snížené počtu zaměstnanců ve vybraných závodech v Německu a ve Francii. P. Luc Oursel (CEO) řekl, že firma stále věří v další rozvoj jaderné energetiky a chystá se během příštích pěti let prodat 10 jaderných bloků EPR a získat 35 % světového trhu na implementaci změn a zlepšení po Fukušimě, který se odhaduje na cca 3,5 miliard EUR. V letech 2012-2013 očekávají růst prodeje v jaderné oblasti o 3-6 % a v 2015-2016 o 5-8 %, se zřejmou realizací převážně v Ásii. V roce 2011 očekávají ztrátu ve výši 1,4-1,6 miliard EUR. Tato ztráta vznikla zrušením řady zakázek po Fukušimě, dále poplatky a prudkým snížením hodnoty uranových dolů (zejména v Africe) a přepracovacích závodů, dále pak překročením plánovaných nákladů a doby výstavby JE Olkiluoto 3 ve Finsku a též snížením cen na dlouhodobém uranovém trhu. Detailní finanční plán Arevy je na adrese:
www.areva.com/EN/news-9129/action-2016-areva-s-strategic-action-plan-to-improve-performance.html

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku