Jaderná energetika po Fukušimě neskončí

Podle nejnovějších údajů Světové nukleární asociace (WNA) není pravděpodobné, že by následky havárie jaderné elektrárny Fukušima znamenaly začátek konce jaderné energetiky ve světě. V současné době je sice v porovnání s předfukušimským obdobím v provozu poněkud menší počet bloků, produkují však celkově více proudu. Podíl atomové elektřiny na světové výrobě dnes činí 13,8 procenta.

V přímém důsledku fukušimské havárie se pro rychlou likvidaci jaderné energetiky rozhodlo Německo; Švýcarsko nebude nahrazovat novými reaktory, které doslouží během příštího čtvrtstoletí; úvahy o výstavbě jaderných elektráren ukončila Itálie. Naproti tomu Francie a Finsko budují nové reaktory, Švédsko předpokládá náhradu dosluhujících modernějšími a rozhodnutí o vstupu do atomového klubu ohlásilo Polsko. Výstavba nových jaderných bloků se nezastavila ani v Číně, Indii ani Jižní Koreji.

Evropská unie počítá do roku 2050 s výstavbou 40 reaktorů. Nic nenasvědčuje tomu, že by se naplňovaly vize protivníků mírového využívání jaderné energie, že Fukušima znamená začátek jejího konce a významný mezník při přechodu k obnovitelným zdrojům. Atomové plány se zřejmě pozdrží, nikoli však zruší.

„Přednosti jaderné energetiky v oblasti ochrany klimatu, bezpečnosti dodávek a konkurenceschopnosti mohou významně přispět k udržitelnému evropskému mixu. Jaderný průmysl je přesvědčen, že toho lze dosáhnout pouze s nejvyššími bezpečnostními standardy, bezpečným nakládáním odpadu a provozování bloků co nejtransparentněji, za podpory vlád a veřejnosti,“ reaguje na nejnovější plán rozvoje evropské energetiky aktualizované stanovisko Evropského atomového fóra (Foratom). Deklaruje, že v cílovém roce bude „jaderná energetika v EU dodávat nejméně 20 procent veškeré elektřiny, a je s to dosáhnout až 30procentního podílu v souladu s očekávaným výrazným vzestupem poptávky po proudu“.

Zatím nezastupitelnou roli sehrávají atomové a další fosilní, v první řadě uhelné zdroje v tzv. základním zatížení. Na krytí trvalé poptávky především průmyslu se reaktory podílejí i více než 50 procenty. V hospodářsky vyspělém Bavorsku, které vyrábí polovinu veškerého proudu v jaderných blocích, dokonce i výrazně větší měrou.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku