Výběr zpráv ze sítě NucNet - 52. týden 2011

Předběžná zpráva o vyšetřování událostí v JE Fukushima–Daiichi

26.12.2011 vydala japonská vláda předběžnou zprávu (507 stran) o vyšetřování okolností událostí v JE Fukushima–Daiichi z března 2011. Přesto, že se dosud nejedná o konečné výsledky, tak dosavadní vyšetřování vede k dílčím závěrům: nedostatečná komunikace a zpoždění v předávání informací ohledně úniků radioaktivity. Kritika se týká jak centrální japonské vlády, tak i vedení společnosti TEPCO. Špatné plánování zhoršilo havarijní odezvu při řešení havárie a bylo podceněno riziko vzniku vln tsunami, které vznikají při zemětřesení velkých rozměrů (9.0 magnitude). 15 m vysoká vlna tsunami byla 2x větší, než předpokládal projekt a oficiální úřady. Chybně se též předpokládalo, že chladicí systémy JE budou pracovat i po zaplavení vlnou tsunami. Šetření dokumentace a kvalifikace pracovníků JE také ukázalo, že neměli žádné jasné instrukce co dělat v havarijních situacích takového rozsahu a zvláště pak, když tsunami spláchne a zničí havarijní DG. Obsluha neprovedla okamžité zhodnocení situace a podání alternativních zdrojů vody na uchlazení reaktorů, protože se domnívala, že chladicí systémy ještě pracují (i když signály ukazovaly opak). Ve zprávě je popsána i řada dílčích pochybení, např. krátce po tsunami, když 1. RB přišel o veškeré napájení a systém izolačního kondenzátoru byl vyřazen, tak nebyla provedena žádná nápravná opatření ani dány žádné instrukce. Bohužel, ani havarijní Technická podpůrná skupina v Tokyu nechápala plně funkci izolačního kondenzátoru a tak nebyly dány příslušné instrukce. Stejně tak rozhodnutí směny nebyly v souladu s návrhy TPS, vzhledem ke značnému zpoždění informací a manažerských rozhodnutí (zpoždění vstřikování náhradní vody do 3. RB). Totálně také selhalo regionální středisko řešení havarijních situací. Toto bylo evakuováno z mnoha důvodů: ztráta komunikace, ztráta havarijních zdrojů výkonu, nedostatek potravin, vody i paliva, žádná odolnost proti zvýšení radiaci (přestože mělo sloužit i pro Ra hav. situace). Monitorování Ra situace bylo zcela vyřazeno vodou a ztrátou napájení. Zpráva má být kompletně dokončena v roce 2012. Anglická verze zprávy je na adrese:
http://icanps.go.jp/eng/111226ExecutiveSummary.pdf

Vyřazování 1.-4.bloku JE Fukushima-Daiichi z provozu

Ministerstvo pro ekonomiku, obchod a průmysl (METI) zveřejnilo zprávu, že vyřazování 1.-4.bloku JE Fukushima-Daiichi z provozu (decommissioning) bude trvat celkově cca 50 roků. Celý projekt je rozdělen do několika fází: 1. fáze má trvat 2 roky a bude zahrnovat odvezení JP z bazénů skladování. 2. fáze bude trvat 10 let a během této doby budou vyvezeny veškeré Ra části z TNR. Teprve po ukončení tohoto procesu má začít 3. fáze „standardního“ vyřazovaní technologie a staveb JE.

Areva zvýšila v roce 2011 vývoz jaderných komponentů do Číny

Firma Areva zvýšila v roce 2011 (oproti roku 2010) vývoz jaderných komponentů do Číny o 60 %. V roce 2011 dovezla Areva do Číny svému obchodnímu partnerovi „CNNC Fuel Assembly Corporation“ celkově 1600 palivových souborů a odpovídající počet klastrů řídicích tyči. Toto množství odpovídá ekvivalentu 30 překládek JP pro reaktory typu CPR 1000. Areva dále dodává 100 % klíčových komponentů na výrobu čínského jaderného paliva AFA 3G, jenž se používá ve většině čínských tlakovodních reaktorech II. generace.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku