Výběr zpráv ze sítě NucNet - 1. týden 2012

Francouzská vláda provede kontrolu fyzické ochrany všech jaderných zařízení

Ministerský předseda Francois Fillon zveřejnil poslední týden v roce 2011 informaci o plánu vlády provést kontrolu fyzické ochrany všech jaderných zařízení v zemi. Tato iniciativa vyplývá z incidentu z počátku prosince 2011, kdy se protestantům z organizace Greenpeace podařilo vniknout do dvou různých francouzských JE Nogent a Cruas(ve stejnou dobu) a rozvinout na chladicích věžích protestní transparenty. Na JE Cruas nemohla dokonce ochrana vniklou osobu, která se v areálu ukryla, najít po dobu 14 hodin. P. Fillon řekl na konferenci IRSN (French Institute of Radiological Protection and Nuclear Safety), že: „se vláda rozhodla provést podrobnou inspekci na všech JE a ostaních JZ, zejména prověřit jak jsou nastaveny stávající opatření, jenž mají zabránit vniknutí nepovolaných osob do areálů a objektů zařízení takové důležitosti“. Inspekce má prověřit celý nastavený systém fyzické ochrany a také se zaměřit na používání techniky, videozáznamů a poplašného zařízení.

Analýzy odolnosti francouzských jaderných bloků na extrémní přírodní podmínky

Dne 3. ledna 2012 zveřejnil jaderný dozor ASN (Autorité de Sűreté Nucléaire) zprávu o provedených analýzách odolnosti 58 francouzských jaderných bloků na extrémní přírodní podmínky po zkušenostech v Japonsku v JE Fukushima (pozn. obdoba stress testů v EU). ASN požaduje na provozovateli EdF provést řadu zlepšení bezpečnostních opatření, ale současně říká, že stávající situace vylučuje jakékoliv okamžité odstavení elektráren. Zpráva obsahuje cca 500 stran textu a uvádí, že jsou nezbytné další investice do posílení odolnosti francouzských JE proti extrémním událostem. EdF bude muset instalovat dieselgenerátory odolné proti záplavám a vzdálené havarijní blokové dozorny zabudované do odolných krytů na všech svých 19 lokalitách. Dále musí vytvořit havarijní zásahové centrum, které bude schopno poskytnout technické prostředky a fyzickou pomoc na prevenci a likvidaci následků případné havárie na JE do 24 hod. ASN dává provozovatelům šest měsíců na podrobné rozpracování jednotlivých nápravných opatření proti následkům zemětřesení a záplav (do 30.06.2012).

Třetina domácností ve V. Británii bude v roce 2030 vystavena energetické chudobě

Jedna třetina domácností ve V. Británii bude v roce 2030 vystavena energetické chudobě, pokud se současná vládní koalice rychle nerozhodne a neumožní výstavbu nových jaderných bloků, říká se ve zprávě Centra pro politické analýzy (statistický úřad). Energetická chudoba je definovaná jako výše nákladů na zajištění energií pro zajištění adekvátního tepla a elektřiny, jenž přesahuje 10 % příjmů domácnosti. Během příštích 18 let se to může týkat ve V.B. více než 8,5 milionů domácností, pokud bude ubývat výrobních kapacit JE, jak je tomu v poslední době, a nebudou se stavět nové. Staré uhelné elektrárny (cca 50 % celkové výroby) nevyhovují normám EU a musí se dle pravidel odstavit do roku 2016. Podobně je tomu i se zastaralými jadernými elektrárnami, které se budou vyřazovat a zatím není rozhodnuto o nahrazení jejich kapacity (jedná se o snížení výroby z jádra o 75 %). Vláda zatím hovoří o náhradě těchto výpadků kapacity výstavbou plynových elektráren, ale v takovém případě by byla V. Británie v roce 2025 z 80 % závislá na plynu. Analýza tedy shrnuje, že jakékoliv další zdržení vládního rozhodnutí na výstavbu nových JE bude znamenat, že tyto nebudou moci zajistit dodávky energie do sítě dříve, než v roce 2025.
Plný text:
www.cps.org.uk/publications/reports/the-atomic-clock-how-the-coalition-is-gambling-with-britain-s-energy-policy.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku