V Belgii uvedli do provozu demonstrační urychlovačem řízený reaktor

V belgickém Centru jaderného výzkumu SKN-CEN v Mol uvedli do provozu urychlovačem řízený jaderný reaktor Guinevere. Demonstrační jednotka je součástí mnohem většího projektu Myrrha (the Multipurpose Hybrid Research Reactor for High-tech Applications).

Demonstrační systém se skládá z jaderného reaktoru chlazeného olovem a částicového urychlovače, které se podařilo úspěšně propojit. V reaktoru je nižší koncentrace štěpných prvků než obvykle – trvale tedy pracuje v podkritickém režimu a nemůže v něm dojít k nekontrolované řetězové štěpné reakci. Rychlost reakce je řízena tok protonů z urychlovače, jehož vypnutím se reakce zastaví.

Projekt Guinevere byl zahájen v březnu 2010, kdy získal licenci regulátora. Jde o model, který by měl na příkladu reaktoru o velmi malém výkonu s připojeným urychlovačem demonstrovat a ověřit efektivnost slibné technologie, která má mj. dovolit transmutaci použitého jaderného paliva a dalších vysoce aktivních jaderných materiálů a zmenšit tak nároky na jejich dlouhodobé ukládání.

Na projektu se kromě belgického centra jaderného výzkumu podílejí francouzská a další zahraniční vědecká střediska. Náklady na demonstrační projekt jsou 960 mil. euro, polovinu z této částky poskytne SKN-CEN, o další část se podílejí zahraniční partneři. Stavba většího obdobného zařízení Myrrha má být zahájena v roce 2015 a skončit v roce 2023.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku