Výběr zpráv ze sítě NucNet - 2. týden 2012

NRC schválil projekt nových JE typu Westinghouse AP 1000

Jaderný dozor USA NRC po několikaletém úsilí schválil projekt nových JE typu Westinghouse AP 1000, čímž umožnil potenciální výstavbu nových jaderných bloků tohoto typu na území Spojených států amerických. NRC již v minulosti v roce 2006 vydal kladné vyjádření k AP 1000, ale během dalšího období byl projekt několikrát změněn tak, aby splňoval nejnovější požadavky. „Nejdůležitější změny se týkaly kontejnmentu, který v novém pojetí je mnohem pevnostně a těsnostně odolnější (tloušťka cca 1 m) a je konstruován z předpjatého betonu s ocelovou strukturou (je odolný proti pádu letadla). Pasivní havarijní systém využívá gravitačního principu dodání vody do reaktoru, odpařování a následné kondenzace recirkulační chladicí vody až do okamžiku obnovení činnost parogenerátorů a vnějšího napájení – což umožňuje elektrárně se vyrovnat s událostmi fukušimského druhu“, říká se v prohlášení Westinghouse (dnes součást Toshiba Corporation). V USA čekají na toto povolení NRC dvě společnosti: Southern Company a Scana Corporation, aby mohly požádat úřad o tzv. licenci COL (Construction and Operating Licence), každá pro svoje dva nové bloky v lokalitách Vogtle a V.C. Summer. Kromě toho NRC v současné době posuzuje COL na dalších šest reaktorů. Další informace k opravenému projektu Westi AP 1000 jsou na adrese:
www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/amended-ap1000.html

Ve Španělsku bylo vybráno místo pro centrální dočasný sklad RaO

Ministerská rada Španělska potvrdila, že bylo vybráno místo pro centrální dočasný sklad radioaktivních odpadů, které vznikají v provozovaných jaderných elektrárnách (pro vysokoaktivní RaO i pro použité JP). Jedná se o lokalitu v centrálním Španělsku jménem Villar de Cańas v provincii Cuenca. Projekt výstavby centrálního úložiště ATC (Almacén Temporal Centralizado) bude stát 700 miliónů EUR. Ministerská rada také oznámila, že celkově se do konkurzu na umístění úložiště přihlásilo 14 municipalit, ze kterých se dostalo do užšího výběru 8 (vhodnost lokality), ale z těchto bylo vyřazeno 5 lokalit, protože jejich žádosti měly formální chyby nebo byly podány po termínu. Zařízení by mělo být uvedeno do provozu do roku 2016, po příslušných schvalovacích řízeních, výstavbě, veřejné kontrole a obdržení provozních licencí. Provozovatelem bude Enresa, národní agentura pro nakládání s RaO.

Pokuta NRC za surfování operátorů na Internetu

Jaderný dozor NRC udělil pokutu společnosti Entergy ve výši 140,000 US dolarů za to, že operátoři BD na JE River Bend (stát Louisiana ) surfovali bez povolení během své směny na Internetu. Kromě toho, společnost Entergy neučinila žádná včasná opatření po zjištění těchto skutečností. NRC k tomu říká: “operátoři BD jsou přímo odpovědní za sledování reaktoru a dalších důležitých technologických systémů, aby zajistili bezpečnost provozu jaderného bloku. Toto požadují i příslušné PP. V období leden až duben 2010 devět operátorů vědomě porušilo tyto předpisy a surfovalo na Internetu během své směny. Tři z výše uvedených to prováděli s takovou frekvencí a tak dlouho, že došlo k porušení předpisů s 3. závažností (americká stupnice – 1. st. největší a 4. st. nejnižší) a ostatních šest operátorů porušilo předpisy s 4. stupněm závažnosti. Navštěvovali Webové stránky jako zprávy, sporty, rybaření a vypočítávání důchodů“.

Nové vedení INPO

Americký institut INPO (pro provoz jaderných elektráren) bude mít nové vedení. Do čela INPO byl zvolen Mr. Robert Willard, jako nový president a CEO. Pan Willard přišel z armády , kde začal jako pilot vojenských stíhaček a skončil jako admirál největší americké flotily U.S. Pacific Fleet, včetně bitevních lodí s jaderným pohonem. Ve funkci zamění současného presidenta a CEO INPO, pana Jima Ellise, který odchází v květnu 2012 do důchodu.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku