Připomínkování Direktivy EU o jaderné bezpečnosti a příprava její novelizace

Česká nukleární společnost (ČNS) tímto informuje o možnosti vyplnit dotazník, který má shromáždit připomínky ke stávající Direktivě EU o rámci jaderné bezpečnosti jaderných zařízení (2009/71 EURATOM) a posloužit k přípravě její novelizace.

Direktiva 2009/71 EURATOM byla vydána za předsednictví České republiky v roce 2009 a reprezentuje první právní dokument EU v oblasti jaderné bezpečnosti.

Smlouva EURATOM z roku 1957 pokrývala prakticky všechny oblasti využívání jaderné energie (radiační ochrana, radioaktivní odpady atd.). kromě jaderné bezpečnosti, která byla a je odpovědností jednotlivých států majících jaderně – energetický program.

V roce 1999 na základě rozhodnutí Evropského soudu bylo rozhodnuto o pravomoci EU v oblasti jaderné bezpečnosti a po 10 letech náročných jednání byla vydána zmíněná Direktiva EU.

Stávající Direktiva je plně založena na dokumentech Mezinárodní agentury pro atomovou energii – MAAE (Basis Safety Principles,2006, Konvence o jaderné bezpečnosti, 1996) a Asociace orgánů dozoru západních zemí – WENRA (Harmonisation Study, 2008).

Současné připomínkování Direktivy vychází ze situace, která vznikla po havárii JE Fukushima v Japonsku v minulém roce a jeho cílem je dát EU více pravomocí v oblasti jaderné bezpečnosti a celou oblast, která je doposud odpovědností jednotlivých zemí EU, centralizovat a harmonizovat. Hlavním cílem je posílit dosud malé kompetence EU v této oblasti. Protože je to anonymní „public consultation“, protijaderná fronta tam jistě mnohokrát napíše své požadavky na takové změny, které by co nejvíce znesnadnily provozování stávajících jaderných elektráren a výstavbu nových. Je proto nanejvýš žádoucí, aby zastánci dalšího využívání jaderné energie z řad individuálních i kolektivních členů ČNS i ostatních zainteresovaných občanů svou aktivní účastí v průzkumu, tj. vyplněním dotazníku, alespoň vyvážili zapojení protijaderných aktivistů do tohoto průzkumu, protože jinak hrozí nebezpečí, že protijaderně zaměření politici Německa a některých dalších zemí zmíněného průzkumu využijí ke snahám o zvýšení kompetencí EU v oblasti jaderné bezpečnosti. To by jim umožnilo vytvářet překážky těm zemím EU, které chtějí jadernou energetiku nadále využívat a rozvíjet, tedy i ČR.

Odkaz na dotazník:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=2011euratom&lang=en

ČNS

zpět na úvodní stránku