Výběr zpráv ze sítě NucNet - 3. týden 2012

První veřejné slyšení na téma stress testů evropských JE

Dne 17.01.2012 se konalo v Bruselu první veřejné slyšení na téma stress testů evropských JE. Účastnili se ho zástupci evropských institucí, EK, EP, jaderných regulátorů, provozovatelů JE, NGO, municipalit a veřejnosti. Předseda sdružení evropských regulátorů ENSREG p. Andrey Stritar vysvětlil, že: “stress testy nemají za cíl detailně přehodnocovat bezpečnost jednotlivých JE v Evropě, ale jsou to zaměřené testy evropských elektráren ve světle extrémních přírodních podmínek, které nastaly ve Fukushimě“. Předseda rady peer review, které organizuje ENSREG - p. Philippe Jamet řekl: „že tyto stress testy nastartovaly cestu dalšího trvalého zodolňování jaderných elektráren v Evropě proti extrémním přírodním katastrofám. Cílem je provést tyto vylepšení co nejdříve“. Veřejnost měla možnost na tomto jednání diskutovat otázky související s provozem JE, s probíhajícími stress testy a jejich peer review (PR). Proces PR prověrek jednotlivých evropských JE byl zahájen 1.01.2012 (bude pokračovat do konce dubna 2012) a jeho cílem je harmonizovat bezpečnostní opatření v EU a to, že nic nebylo opomenuto. Ensreg a EK vytvořili Web stránku, kde se mohla veřejnost vyslovit k těmto stress testům: (
http://pfeust.jrc.ec.europa. eu/public) do ukončení diskuse 20.01.2012. Další veřejné slyšení v EU je naplánováno na květen 2012 po publikování výsledků peer review.
Národní zprávy ke ST jsou na:
http://www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests/Country-Specific-Reports

Výsledky rozboru radiačních následků po havárii na JE Fukushima

V. Británie zveřejnila na parlamentní úrovni výsledky rozboru radiačních následků po havárii na JE Fukushima. Předseda jaderného dozoru Mr. Mike Weightman informoval Parlamentní komisi, že žádný z 30 nejvíce ozářených dělníků, kteří se podíleli bezprostředně na likvidaci havárie, nemá žádné akutní příznaky vyvolané radiací. Tito pracovníci obdrželi nejvyšší dávky v rozmezí 100-250 mSv, což může zvětšit pravděpodobnost onemocnění o 1-2,5%, ale rozhodně se nejedná o hodnoty, které bezprostředně ohrožují jejich život. Pan Weightman byl účastníkem mise MAAE do Japonska, která konstatovala, že evakuace obyvatelstva a opatření po havárii byly dobře organizovány a jsou dosud velmi efektivní. Japonsko na základě doporučení MAAE zahájilo dlouhodobý monitorovací program zdraví lidí, kteří přišli nějakým způsobem do kontaktu se zvýšenou radiací. Předseda parlamentního výboru Mr. Tim Yeo ocenil objektivní a racionální přístup p. Weightmana, který kontrastuje s poněkud hysterickými reakcemi některých politiků na události ve Fukushimě. V diskusi někteří poslanci odsoudili lživé publikace Greenpeace o 6 miliónech lidí, kteří údajně onemocněli po Černobylu, což je zjevný nesmysl. Závěr zprávy hovoří, že není rozhodně žádný důvod k odchodu V. Británie od využívání jaderné energetiky, jak k tomu došlo za podivných okolností v Německu loňského roku.
Celá zpráva je na adrese:
www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmenergy/ 1160/11060901.htm

TEPCO se snaží odvrátit hrozící bankrot firmy

Společnost TEPCO (provozovatel JE Fukushima) jedná v současnosti s bankami o půjčce 26 miliard USD, která by pomohla odvrátit hrozící bankrot firmy. TEPCO musí po havárii platit náhrady škod, kompenzace poškozeným subjektům a likvidovat čtyři neprovozuschopné jaderné bloky. Tři japonské banky a státní fond pro likvidace následků jaderných havárií jednají s TEPCO o podmínkách půjčky, které mimo jiné zahrnují i zvýšení tarifů za elektrickou energii, přijetí státní kapitálové injekce a znovu uvedení všech provozuschopných jaderných bloků do provozu. Část půjčeného kapitálu půjde fondu na nákup akcií TEPCO a tím dojde k přerozdělení majetku ve prospěch státního fondu. TEPCO byla v 1970-tých letech největší soukromou energetikou na světě a nyní je závislá na japonské vládě, protože čelí platbě kompenzací ve výši cca 4,5 trilionů yenů do roku 2013. Akcie TEPCO poprvé za poslední 3 měsíce začaly stoupat po zprávě o možné státní injekci do této společnosti. Zdá se, že bez státní podpory by firma krizi nepřežila, bude to ale cena za její nezávislost. Ministr pro ekonomiku, průmysl a obchod p. Yukio Edano, řekl presidentu TEPCO p. Toshio Nishizawa, že společnost musí uvažovat se všemi alternativami, včetně státní kontroly chodu firmy. Společnost TEPCO zásobuje elektřinou mj. Tokyo se svými 29 milióny zákazníků.

Podpora veřejnosti jaderné energetice ve V. Británii

Podpora veřejnosti jaderné energetice skočila ve V. Británii prudce zpět na hodnoty, které zde byly před fukushimskými událostmi – ukazuje průzkum veřejného mínění ze 17. ledna 2012. V červnu 2011 se podpora jádra ve V.B. snížila o 11 % a zvýšila se opozice o 9 %. Dnešní čísla však ukazují vyšší podporu než před tím na úrovni 50 % pro a snížení oponentů z 28 % (červen 2011) na 20 % (leden 2012).
Výsledky průzkumu jsou na adrese:
www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/2903/Nuclear-Energy-Update-Poll.aspx

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku