Výběr zpráv ze sítě NucNet - 4. týden 2012

Omezení životnosti japonských JE

Japonská vláda připravuje zákon, který mj. omezuje životnost jaderných reaktorů na 40 roků. Jedná se o novou legislativu, která obsahuje nové podmínky využívání zdrojů ionizujícího záření a zahrnuje nejen jaderné reaktory, ale i jaderné materiály a Ra zdroje. Japonské jaderné fórum JAIF k tomu říká, že v Japonsku dosud nebyla životnost jaderných reaktorů specifikovaná v zákoně, ani nebyla stanovena jasná pravidla pro regulaci životnosti jaderných zařízení. Provozovatelé JZ mohli po 30 letech provozu žádat o prodloužení licence. Nový zákon reviduje i ostatní navazující zákony, týkající se zemětřesení a vln tsunami a bude přesně definovat povinnosti provozovatelů JE jak se připravit na havarijní situace a těžké havárie. Konkrétně bude také specifikovat povinnosti zajištění náhradních zdrojů elektrické energie, prevenci vniknutí vody do objektů JE a nové vybavení pro odpouštění tlaku z tlakových nádob kontejmentů. Zákon bude předložen Parlamentu do konce ledna 2012.

Stížnost na podporu provozovatelů JE

Nevládní organizace, které bojují proti jaderné energetice ve V. Británii podaly stížnost Evropské komisi na to, že provozovatelé JE dostávají dotace nebo se chystá jejich poskytování, což je porušení pravidel konkurence v EU. Stížnost byla podána sdružením Energy Fair dne 18.01.2012 a p. Gerry Wolff koordinátor tohoto sdružení říká, V.B. poskytuje „státní pomoc“ jádru v podobě uhlíkových emisních povolenek, nevyměřením daně na uranové palivo a dále prostřednictvím stanovení stropu náhrady škod v případě havárie. Na emisních povolenkách dostanou provozovatelé JE ve V. Británii dotaci okolo 50 mil.GBP/ročně a při zrušení limitu odpovědnosti by cena elektřiny z jádra narostla min. o 14 centů/kWh (až 2,36 EUR/kWh). Ministerstvo energetiky V.B. odmítá tvrzení, že by jádru poskytovalo jakékoliv dotace a pobídky typu emisních povolenek jsou v souladu s politikou EU.

Výsledky světové jaderné energetiky

Jaderný energetický institut NEI publikoval aktualizovaný dokument, který uvádí výsledky světové jaderné energetiky. V přípravě je v současnosti 165 projektů výstavby nových jaderných bloků a 65 z nich je již ve fázi výstavby. Proto je možné reálně předpokládat, že JE hraje a bude hrát důležitou úlohu při vytváření pracovních míst a při ekonomickém růstu společnosti. V důsledku tohoto rozvoje budeme zřejmě v budoucích letech svědci nárůstu potřeby materiálů, komponentů a služeb ve světě. V USA generují JE významnou ekonomickou hodnotu v podobě elektřiny, zisků v rozmezí 40-50 mil. USD a cca 100 000 pracovníků ve výrobě. Ministerstvo ekonomiky USA očekává, že celosvětový trh výrobků, služeb a paliva pro jadernou energetiku dosáhne během 10 příštích let hodnot 500-740 miliard USD. Potřeba elektrické energie v USA poroste o 24 % do r. 2035, což znamená potřebu stovek nových elektráren. Dokument:
http://www.nei.org/resourcesandstats/ documentlibrary/ newplants/whitepaper/jobs.

Španělsko chce přehodnotit rozhodnutí o vyřazení JE Santa Maria de Garona z provozu

Nový ministerský předseda Mr. Mariano Rajoy (Konzervativní strana) chce přehodnotit čistě politické rozhodnutí předchozí vlády socialistů na vyřazení JE Santa Maria de Garona z provozu k 06.07.2013. Ministerstvo průmyslu již požádalo státní jaderný dozor (CSN) , aby specifikoval podmínky, které by měly být uvedeny v novém rozhodnutí. Nová vláda p. Rajoy uvažuje s prodloužením provozu JE Garona (BWR, 446 MW) až do roku 2019, pokud společnost Nuclenor implementuje požadované modifikace.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku